10 Cấu trúc câu Tiếng Anh đặc biệt cần lưu ý

10 Cấu trúc câu Tiếng Anh đặc biệt cần lưu ý

ThichTiengAnh.Com tổng hợp 10 cấu trúc tiếng anh đặc biệt nhất cần ghi nhớ, đây là những cấu trúc ngữ pháp tiếng anh hay gặp, đây là những cấu trúc tiếng anh  hữu ích cho những bạn đang ôn thi Tiếng Anh chuẩn bị cho kì thi Đại Học hay thi Olympic Tiếng Anh.

Xem thêm: Một số cụm từ cố định theo cấu trúc STH and STH

Xem thêm: 100 IDIOMS quan trọng thường gặp trong các đề thi tiếng anh đại học

Unless,but that: trừ phi

I’ll take the job unless the pay is too low

Tôi sẽ nhận công việc trừ phi trả lương quá thấp

Yet more: lại còn…còn nữa

Yet one more newly born-child without having father

Lại có một đứa bé nữa ra đời mà không có cha

If, that is way: sỡ dĩ

If we had to put up a fight, it was because aggressors

Sở dĩ chúng ta phải đấu tranh là vì quân xâm lược

Without so much as: thậm chí không

Off he went without so much as “goodbye”
Hắn đã bỏ đi thậm chí không một lời chào tạm biệt

 So much for sth/sb: không cần nói thêm nữa

So much for last university entrance exams, we can wait for the next year exams
Không cần nói thêm về kì thi đại học vừa qua nữa, chúng ta hãy cố gắng đợi kì thi năm sau

Once in a while: họa hoằn

Once in a while we go to a restaurant
Họa hoằn lắm chúng tôi mới đi ăn nhà hàng

Just: mới

Not to do any heavy work just after having a meal
Mới ăn cơm xong đừng làm việc gì nặng

Just as soon do STH as do STH: vừa muốn…vừa muốn

I’d just as soon stay at home as go to the cinema
Tôi vừa muốn ở nhà vừa muốn đi xem phim

No sooner…than (đảo ngữ): vừa mới…thì

No sooner had he arrived than he was asked to leave again
Anh ta vừa mới đến thì lại bị sai đi ngay

 Not so much sth as: không hẳn là

She is not so much poor as careless with money
Cô ta không hẳn là người nghèo mà chính là do phung phí tiền bạc
10 Cấu trúc câu Tiếng Anh đặc biệt cần lưu ý
1.5 (2) votes