10 Cấu trúc câu Tiếng Anh đặc biệt cần lưu ý

Tổng hợp các cấu trúc câu Tiếng Anh đặc biệt cần chú ý, Thích Tiếng Anh gửi bạn những cấu trúc câu phổ biến thông dụng, bổ sung kiến thức cho Tiếng Anh giao tiếp cũng như giúp ích cho bạn làm tốt các dạng bài tập ngữ pháp.phù hợp cho các bạn học sinh lớp 9 hay lớp 12 ôn thi Đại Học (THPT), các cấu trúc sẽ liên tục được cập nhật trong các bài viết sau đầu đủ và chi tiết hơn.

 

Unless,but that: trừ phi

Ví dụ:

 • I’ll take the job unless the pay is too low
 • Tôi sẽ nhận công việc trừ phi trả lương quá thấp

Yet more: lại còn…còn nữa

Ví dụ:

 • Yet one more newly born-child without having father
 • Lại có một đứa bé nữa ra đời mà không có cha

If, that is way: sỡ dĩ

Ví dụ:

 • If we had to put up a fight, it was because aggressors
 • Sở dĩ chúng ta phải đấu tranh là vì quân xâm lược

Without so much as: thậm chí không

Ví dụ:

 • Off he went without so much as “goodbye”
 • Hắn đã bỏ đi thậm chí không một lời chào tạm biệt

 So much for sth/sb: không cần nói thêm nữa

Ví dụ:

 • So much for last university entrance exams, we can wait for the next year exams
 • Không cần nói thêm về kì thi đại học vừa qua nữa, chúng ta hãy cố gắng đợi kì thi năm sau

Once in a while: họa hoằn

Ví dụ:

 • Once in a while we go to a restaurant
 • Họa hoằn lắm chúng tôi mới đi ăn nhà hàng

Just: mới

Ví dụ:

 • Not to do any heavy work just after having a meal
 • Mới ăn cơm xong đừng làm việc gì nặng

Just as soon do STH as do STH: vừa muốn…vừa muốn

Ví dụ:

 • I’d just as soon stay at home as go to the cinema
 • Tôi vừa muốn ở nhà vừa muốn đi xem phim

No sooner…than (đảo ngữ): vừa mới…thì

Ví dụ:

 • No sooner had he arrived than he was asked to leave again
 • Anh ta vừa mới đến thì lại bị sai đi ngay

 Not so much sth as: không hẳn là

Ví dụ:

 • She is not so much poor as careless with money
 • Cô ta không hẳn là người nghèo mà chính là do phung phí tiền bạc
10 Cấu trúc câu Tiếng Anh đặc biệt cần lưu ý
3.3 (6) votes