1000 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề chọn câu đồng nghĩa

Bài viết thuộc phần 72 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Chuyên đề chọn câu sao cho nghĩa không đổi (gần nghĩa) là chủ đề ngữ pháp có trong các đề thi Tiếng Anh Đại Học (THPT Quốc), cuốn sách “1000 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề chọn câu đồng nghĩa” bản PDF của tác giả Vĩnh Bá đưa ra các bài tập trắc nghiệm có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 11, lớp 12 ôn luyện kĩ năng làm tốt dạng bài này

Tài liệu liên quan

 

Phương pháp làm 

Để có thể chọn đúng cho loại câu hỏi này, cuốn 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng AnhChuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa cung cấp cho học sinh phương pháp loại trừ trên các đặc điểm sau:

1000-cau-trac-nghiem-tieng-anh-chuyen-de-chon-cau-dong-nghia

1000 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề chọn câu đồng nghĩa – Vĩnh Bá

  1. Chọn lựa sai thường chỉ chứa một phần nghĩa của câu cho sẵn .
  2. Chọn lựa sai có thể lệch ngữ cảnh, câu cho sẵn kể chuyện quá khứ, nhưng chọn lựa sai lại chọn nói chuyện hiện tại hoặc trong tương lai, trường hơp này có thể chọn và loại trừ ngay.
  3. Chọn lựa sai có thể đúng về ý nhưng lại sai về ngữ pháp (sai động từ, sai trật tự từ,..)

Ngoài ra câu cho sẵn có thể là thành ngữ, và chỉ trong bốn chọn lựa là giải thích đúng nghĩa nhất, đây là trường hợp dễ nhầm lẫn nhất, gây lúng túng cho học sinh nếu không nắm rõ nghĩa của thành nghĩa

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
1000 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề chọn câu đồng nghĩa
1 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Bảng 1500 cụm động từ Tiếng Anh (phrasal verb) thông dụng thường gặp từ A – Z Bài tiếp theo: 36 Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 12 – Vĩnh Bá