1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa

Bài viết thuộc phần 51 trong serie 139 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Cuốn sách “1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa”   do thầy Vĩnh Bá biên soạn gần 1000 câu hỏi trắc nghiệm đồng nghĩa trái nghĩa là một phần trong cấu trúc đề thi THPT Quôc Gia môn Tiếng Anh (Đại học). 

 

Giới thiệu sách ôn thi THPT Quốc Gia khác:

Giới thiệu về sách “1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa”

Để có thể chọn đúng cho loại câu hỏi này, cuốn 1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng AnhChuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa cung cấp cho học sinh phương pháp loại trừ trên các đặc điểm sau:

  1. Chọn lựa sai thường chỉ chứa một phần nghĩa của câu cho sẵn .
  2. Chọn lựa sai có thể lệch ngữ cảnh, câu cho sẵn kể chuyện quá khứ, nhưng chọn lựa sai lại chọn nói chuyện hiện tại hoặc trong tương lai, trường hơp này có thể chọn và loại trừ ngay.
  3. Chọn lựa sai có thể đúng về ý nhưng lại sai về ngữ pháp (sai động từ, sai trật tự từ,..)

Ngoài ra câu cho sẵn có thể là thành ngữ, và chỉ trong bốn chọn lựa là giải thích đúng nghĩa nhất, đây là trường hợp dễ nhầm lẫn nhất, gây lúng túng cho học sinh nếu không nắm rõ nghĩa của thành nghĩa 

TẢI VỀ

TẢI VỀ

 

 

1000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Chuyên Đề Chọn Câu Đồng Nghĩa
1 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Bảng 1500 cụm động từ Tiếng Anh (phrasal verb) thông dụng thường gặp từ A – Z Bài tiếp theo: 36 Đề Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 – Vĩnh Bá