110 Bài tập ngữ âm chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh từ 2012 đến 2017

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 6 bài viết về Bài tập chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017

Ôn tập các dạng bài tập chuyên đề ngữ âm (pronunciation) , trọng âm (stress) chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia hay ôn thi học sinh giỏi (HSG) , toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm được sưu tầm và biên soạn từ các đề thi chính thứ Đại Học các năm từ 2012 đến 2017. Tất cả bài tập đều có đáp án, được kiểm tra chọn lọc, giúp nâng cao kiến thức, kĩ năng làm dạng bài này.

Tài liệu cùng chủ đề nổi bật

Series tài liệu chuyên đề các năm

Trích từ tài liệu

 1. reign B. vein                                C. reindeer                      D. protein
 2. work B. form                               C. stork                           D. force
 3. eleven B. elephant                         C. examine                      D. exact
 4. overboard B. cupboard                       C. aboard                        D. keyboard
 5. assure B. pressure                         C. possession                  D. assist
 6. species B. invent                             C. medicine                    D. tennis
 7. superstar B. harvest                           C. particular                   D. part
 8. deal B. teach                              C. break                          D. clean
 9. supported B. approached                   C. noticed                       D. finished
 10. laughs B. drops                             C. maintains                   D. imports
 11. justice B. campus                          C. culture                        D. brush
 12. date                             B. face                                 C. page                            D. map
 13. played                         B. planned                         C. cooked                        D. lived
 14. A. dressed                       B. dropped                         C. matched                     D. joined
 15. A. walk                            B. call                                  C. take                             D. talk
 16. A. find                             B. think                              C. drive                           D. mind

 

 

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
110 Bài tập ngữ âm chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh từ 2012 đến 2017
3 (2) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Bài tiếp theo: 230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017