12 Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Tiếp tục các đề thi HSG môn Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh chia sẻ “12 Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án“.  Đây là 9 đề thi hsg cấp tỉnh được sưu tầm trong các kì thi học sinh giỏi các tỉnh trên toàn quốc. Tất cả các đề thi hsg môn Tiếng Anh có đáp án để các bạn ôn tập lại ngữ pháp Tiếng Anh, kĩ năng làm đề hiệu quả.

Xem thêm các đề thi khác:

Bộ đề thi bao gồm:

  • Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 TP Hà Nội năm 2015 – 2016
  • Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 tỉnh Hải Dương năm 2012 – 2013
  • Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 tỉnh Hưng Yên năm 2014 – 2015
  • Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 tỉnh Kiên Giang năm 2012 – 2013
  • Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 tỉnh Nghệ An năm 2015 – 2016

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “12 Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án

12 Đề thi HSG môn Tiếng Anh lớp 9 có đáp án
3 (16) votes