150 Bài luận Tiếng Anh hay nhất – The Windy

Bổ sung thêm tài liệu Tiếng Anh dành cho các bạn ôn IELTS, Thích Tiếng Anh chia sẻ “150 Bài luận Tiếng Anh hay nhất – The Windy bản PDF. Sách bao gồm các bài luận mẫu Tiếng Anh theo các chủ đề, có bản dịch song ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt, sau mỗi bài luận mẫu sẽ có từ vựng cần chú ý xuất hiện trong bài luận mẫu.

Giới thiệu sách 150 bài luận Tiếng Anh hay nhất

Sách 150 bài luận Tiếng Anh hay nhất sắp xếp các bài luận mẫu theo thứ tự từ cơ bản đến nâng cao, bao quát tất cả các chủ đề, các lĩnh vực, sách sẽ hướng dẫn bạn cách tổ chức bài luận hiệu quả nhất.

150-bai-luan-tieng-anh-hay-nhat-the-windy

150 Bài luận Tiếng Anh hay nhất

Sách 150 bài luận Tiếng Anh hay nhất của nhóm tác giả The Windy đưa ra nhiều bài luận mẫu được thiết kế theo cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp cho mọi người mới bắt đầu học IELTS. Sách đề cập tới nhiều lĩnh vực, gợi ý phương thức để giúp bạn tổ chức sắp xếp câu, ý từ hợp lí và cách đưa ra luận điểm để thuyết phục người đọc. Sách 150 bài luận Tiếng Anh hay nhất còn giúp bạn củng cố lại từ vựng Tiếng Anh thông qua các câu trong ngữ cảnh cụ thể, cũng như ôn luyện kiến thức về ngữ pháp Tiếng Anh, sách có hệ thống bài tập giúp bạn rèn luyện kĩ năng viết luận, hiểu sâu hơn về kiến thức.

Tài liệu IELTS tham khảo

 

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “150 Bài luận Tiếng Anh hay nhất – The Windy

150 Bài luận Tiếng Anh hay nhất – The Windy
5 (1) vote