2000 từ vựng TOEIC part 7 – cô Mai Phương

Thích Tiếng Anh chia sẻ cuốn “2000 từ vựng TOEIC part 7” do cô Mai Phương tổng hợp biên soạn tổng hợp 2000 từ vựng TOEIC thường gặp trong phần 7 của bài thi TOEIC. Giúp bạn tổng hợp lại toàn bộ từ vựng trong part 7 TOEIC, chuẩn bị tốt lượng từ vựng cần thiết trong phần thi này.

Cô Mai Phương còn rất nhiều tài liệu Tiếng Anh hay khác: Tham khảo thêm

Xem thêm:

2000 từ vựng TOEIC part 7 - cô Mai Phương - thichtienganh.com

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Với tài liệu “2000 từ vựng TOEIC part 7 – cô Mai Phương” mà Thích Tiếng Anh chia sẻ, các bạn có được nguồn học từ vựng tốt nhất cho part 7 bài thi TOEIC.

 

2000 từ vựng TOEIC part 7 – cô Mai Phương
1 (1) vote