230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017

Bài viết thuộc phần 2 trong serie 6 bài viết về Bài tập chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017

Nhằm mục tiêu mang tới các nội dung tài liệu ôn thi tuyển sinh Đại Học môn Tiếng Anh chất lượng nhất, Thích Tiếng Anh chia sẻ 230 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề trọng âm (stress) chọn lọc từ bài tập trong các đề thi Đại Học(THPT QG) chính thức và đề thi thử Tiếng Anh các trường THPT trên toàn quốc từ  2012 đến 2017. Các bài tập đều có đáp án để các bạn tham khảo.

Bài viết cùng series

Bài viết cùng chủ đề nổi bật

Trích một phần tài liệu:

 1. facility B. characterise                 C. irrational                      D. variety
 2. agreement B. elephant                       C. mineral                         D. violent
 3. professor B. typical                           C. accountant                   D. develop
 4. electrician B. majority                        C. appropriate                  D. traditional
 5. decay B. vanish                           C. attack                           D. depend
 6. commercial B. constructive                 C. essential                        D. national
 7. copy B. remove                         C. notice                            D. cancel
 8. curriculum B. economics                     C. hesitation                     D. calculation
 9. interact B. specify                          C. illustrate                       D. fertilize
 10. territorial B. economic                      C. considerate                   D. continental
 11. sovereignty B. edition                          C. advantage                    D. enrichment
 12. commit B. open                              C. index                            D. preview
 13. candidate B. habitat                          C. wilderness                    D. attendance
 14. recipe B. candidate                     C. instrument                   D. commitment
 15. conceal B. contain                         C. conserve                       D. conquer
 16. oceanic B. advantageous              C. compulsory                  D. influential
 17. inflation B. maximum                     C. applicant                      D. character
 18. compulsory B. biography                     C. curriculum                   D. admirable
 19. struggle B. anxious                         C. confide                         D. comfort
 20. teacher                     B. lesson                            C. action                           D. police
 21. importance B. happiness                     C. employment                 D. relation
 22. possible                    B. cultural                         C. confident                      D. supportive
 23. office                        B. nature                           C. result                            D. farmer
 24. difficult                    B. popular                         C. effective                        D. national

A. answer       B. reply           C. singer          D. future

 

 

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017
3.9 (30) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 110 Bài tập ngữ âm chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh từ 2012 đến 2017 Bài tiếp theo: 57 Bài tập về thì có đáp án chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017