230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017

Bài viết thuộc phần 2 trong serie 6 bài viết về Bài tập chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017

Tài liệu môn Tiếng Anh phù hợp cho các bạn học sinh lớp 11, lớp 12 ôn luyện chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia. Thích Tiếng Anh chia sẻ “230 Bài tập trọng âm Tiếng Anh có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh“. Tài liệu trắc nghiệm Tiếng Anh tổng hợp các câu hỏi về trọng âm (stress) có trong các đề thi Tiếng Anh chính thức từ bộ GD-ĐT các năm và các đề thi thử Tiếng Anh năm 2017 đề thi thử Tiếng Anh năm 2018. Các bài tập trọng âm trong Tiếng Anh có đáp án để các bạn ôn tập, nâng cao kĩ năng làm dạng bài trọng âm hiệu quả hơn.

 

 

Tài liệu cùng chủ đề

Trích một phần tài liệu:

 

 

 1. facility B. characterise            C. irrational                D. variety                    D1-2012
 2. agreement B. elephant C. mineral                   D. violent                    D1-2012
 3. professor B. typical                     C. accountant             D. develop                  D1-2012
 4. electrician B. majority                  C. appropriate            D. traditional              D1-2012
 5. decay B. vanish                     C. attack                      D. depend                   D1-2012
 6. commercial B. constructive C. essential                  D. national                  D1-2013
 7. copy B. remove                    C. notice                      D. cancel                     D1-2013
 8. curriculum B. economics             C. hesitation                D. calculation             D1-2013
 9. interact B. specify                     C. illustrate                 D. fertilize                   D1-2014
 10. territorial B. economic                 C. considerate             D. continental             D1-2014
 11. sovereignty B. edition             C. advantage             D. enrichment             D1-2014
 12. commit B. open                        C. index                       D. preview                  D1-2014
 13. candidate B. habitat                     C. wilderness              D. attendance             D1-2014
 14. recipe B. candidate                C. instrument             D. commitment           QG-2015
 15. conceal B. contain                    C. conserve                 D. conquer                  QG-2015
 16. oceanic B. advantageous         C. compulsory            D. influential              QG-2015
 17. inflation B. maximum               C. applicant                D. character                QG-2016
 18. compulsoryB. biography             C. curriculum             D. admirable               QG-2016
 19. struggle B. anxious                   C. confide                    D. comfort                  QG-2016
 20. teacher      B. lesson                      C. action                      D. police                      QG-2017
 21. importance B. happiness             C. employment           D. relation                   QG-2017
 22. possible     B. cultural                   C. confident                D. supportive             QG-2017
 23. office          B. nature                     C. result                       D. farmer                    QG-2017
 24. difficult      B. popular                   C. effective                  D. national                  QG-2017
 25. answer      B. reply                        C. singer                      D. future                     QG-2017

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017
4.2 (24) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 112 Bài tập ngữ âm Tiếng Anh có đáp án sưu tầm từ các đề thi Tiếng Anh Bài tiếp theo: 57 Bài tập về thì có đáp án chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017