230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017

Bài viết thuộc phần 2 trong serie 6 bài viết về Bài tập chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017

Nhằm mục tiêu mang tới các nội dung tài liệu ôn thi tuyển sinh Đại Học môn Tiếng Anh chất lượng nhất, Thích Tiếng Anh chia sẻ 230 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề trọng âm (stress) chọn lọc từ bài tập trong các đề thi Đại Học(THPT QG) chính thức và đề thi thử Tiếng Anh các trường THPT trên toàn quốc từ  2012 đến 2017. Các bài tập đều có đáp án để các bạn tham khảo.

 

Tham khảo:

 

Trích một phần tài liệu:

1. A. facility B. characterise C. irrational D. variety
2. A. agreement B. elephant C. mineral D. violent
3. A. professor B. typical C. accountant D. develop
4. A. electrician B. majority C. appropriate D. traditional
5. A. decay B. vanish C. attack D. depend
6. A. commercial B. constructive C. essential D. national
7. A. copy B. remove C. notice D. cancel
8. A. curriculum B. economics C. hesitation D. calculation
9. A. interact B. specify C. illustrate D. fertilize
10. A. territorial B. economic C. considerate D. continental
11. A. sovereignty B. edition C. advantage D. enrichment
12. A. commit B. open C. index D. preview
13. A. candidate B. habitat C. wilderness D. attendance
14. A. recipe B. candidate C. instrument D. commitment
15. A. conceal B. contain C. conserve D. conquer
16. A. oceanic B. advantageous C. compulsory D. influential
17. A. inflation B. maximum C. applicant D. character
18. A. compulsory B. biography C. curriculum D. admirable
19. A. struggle B. anxious C. confide D. comfort
20. A. teacher B. lesson C. action D. police
21. A. importance B. happiness C. employment D. relation
22. A. possible B. cultural C. confident D. supportive
23. A. office B. nature C. result D. farmer
24. A. difficult B. popular C. effective D. national
25. A. answer B. reply C. singer D. future

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
230 Bài tập trọng âm có đáp án chọn lọc từ đề thi Tiếng Anh 2017
4.2 (26) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 112 Bài tập ngữ âm Tiếng Anh có đáp án sưu tầm từ các đề thi Tiếng Anh Bài tiếp theo: 57 Bài tập về thì có đáp án chọn lọc từ các đề thi Tiếng Anh 2017