25 thành ngữ tiếng Anh thông dụng

Tổng hợp 25 thành ngữ tiếng anh thông dụng

Mình có tổng hợp 25 thành ngữ tiếng anh thông dụng. Đây là những idiom tiếng anh gần gũi với tiếng việt của chúng ta nhất, bổ sung hiệu quả cho vốn từ idiom của bạn 

Xem thêm: 100 IDIOMS quan trọng thường gặp trong các đề thi tiếng anh đại học

Easy come, easy go: Của thiên trả địa.

Seeing is believing: Tai nghe không bằng mắt thấy.

Easier said than done: Nói dễ, làm khó.

One swallow does not make a summer: Một con én không làm nên mùa xuân.

Time and tide wait for no man: Thời giờ thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đại ai.

Grasp all, lose all: Tham thì thâm

Let bygones be bygones: Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng.

Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết cái đẹp.

When in Rome, do as the Romes does: Nhập gia tuỳ tục

Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu.

Don’t count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng

A good name is better than riches: Tốt danh hơn lành áo

Call a spade a spade: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật

Beggar’s bags are bottomless: Lòng tham không đáy

Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắp mắm

Bad news has wings: Tiếng dữ đồn xa

Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện

A miss is as good as a mile: Sai một li đi một dặm

Empty vessels make a greatest sound: Thùng rỗng kêu to

A good name is sooner lost than won: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng

A friend in need is a friend indeed: Gian nam mới hiểu bạn bè

Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi

Habit cures habit: Lấy độc trị độc

Honesty is best policy:Thật thà là cha quỷ quái

Great minds think alike:Tư tưởng lớn gặp nhau

Go while the going is good: Hãy chớp lấy thời cơ

25 thành ngữ tiếng Anh thông dụng
5 (2) votes