360 Động từ bất quy tắc & 12 Thì cơ bản trong Tiếng Anh – The Windy

Nhằm giúp các bạn học các động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh dễ dàng, dễ thuộc hơn. Thích Tiếng Anh chia sẻ “360 Động từ bất quy tắc & 12 Thì cơ bản trong Tiếng Anh – The Windy” bản PDF. Sách liệt kê các động từ bất quy tắc đầy đủ nhất và lí thuyết cơ bản về 12 thì trong Tiếng Anh.

Sách tham khảo khác

Giới thiệu sách

Cuốn sách 360 Động Từ Bất Quy Tắc & 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh này như một người bạn luôn nhắc nhở bạn dùng chính xác các dạng nguyên thể, quá khứ và phân từ của động từ.

360-dong-tu-bat-quy-tac-12-thi-co-ban-trong-tieng-anh-windy

360 Động Từ Bất Quy Tắc & 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh – The Windy

Mỗi động từ đều được đưa ra ví dụ cụ thể để bạn có thể hiểu được cách dùng của động từ đó. Để nhớ và dùng các động từ bất quy tắc này một cách tốt nhất các bạn nên học thuộc các ví dụ, từ đó các bạn sẽ nhớ được tình huống và vận dụng các động từ này một cách hiệu quả nhất.

Cuối cuốn sách là 12 thì Tiếng Anh cơ bản ở cả 2 dạng chủ động và bị động để tiện cho bạn tra cứu khi làm các bài tập về thì.

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “360 Động Từ Bất Quy Tắc & 12 Thì Cơ Bản Trong Tiếng Anh – The Windy

360 Động từ bất quy tắc & 12 Thì cơ bản trong Tiếng Anh – The Windy
Đánh giá chất lượng bài viết !