400 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia – Cô Quỳnh Trang

Tài liệu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 ôn luyện kĩ năng làm dạng bài chọn từ/cụm từ điền vào chỗ trống bao gồm cả phần kĩ năng viết, trắc nghiệm từ vựng, trắc nghiệm ngữ pháp và trắc nghiệm chức năng giao tiếp Tiếng Anh. Thích Tiếng Anh chia sẻ “400 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia – Cô Quỳnh Trang“. Tài liệu rất hữu ích dành cho các bạn đang ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh.

Tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh khác:

Phương pháp ôn tập làm dạng bài trắc nghiệm Tiếng Anh:

Các câu hỏi trắc nghiệm dạng chọn từ/cụm từ điền vào chỗ trống bao gồm cả phần kĩ năng viết, trắc nghiệm từ vựng, trắc nghiệm ngữ pháp và trắc nghiệm chức năng giao tiếp.

Bước 1: Đọc cả câu để nắm  rõ:

  • Nghĩa cần truyền đạt
  • Thời và cấu trúc câu/loại câu

Bước 2: Phân tích chỗ trống cần điền, thí sinh đọc không chỉ câu có chứa chỗ trống cần điền mà cả câu trước và sau nó để nắm rõ ý và xác định từ cần điền đóng vai trò ngữ pháp gì, nghĩa là gì, có thể là từ loại nào.

Bước 3: Đọc kĩ cả 4 đáp án đã cho và chọn đáp án đúng: phân tích đáp án cho có sẵn, loại đáp án sai và tìm đáp án đúng.

Bước 4: Kiểm tra lại từ đầu tới cuối, tìm sai sót và sửa nếu có

Trên đây là một số mẹo làm bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh khuyến nghị, nhưng không phải là cách tốt nhất chõ mỗi thi sinh

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “400 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia – Cô Quỳnh Trang

400 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia – Cô Quỳnh Trang
5 (2) votes