50 Câu hỏi về câu điều kiện – câu ước trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết

Bài viết thuộc phần 43 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Bổ sung thêm bài tập môn Tiếng Anh phân theo chủ đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “50 Câu hỏi về câu điều kiện – câu ước trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết” bản PDF. Bao gồm các câu hỏi về câu điều kiện 1-2-3 (conditional sentences) và câu ước (wish sentences), các bài tập Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi, phù hợp cho các bạn học sinh lớp 9 ôn luyện vào lớp 10 và học sinh lớp 11, lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia.

Tài liệu bổ sung

 TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “50 Câu hỏi về câu điều kiện – câu ước trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết

50 Câu hỏi về câu điều kiện – câu ước trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 84 Bài câu hỏi trắc nghiệm ngữ âm – trọng âm có đáp án và giải thích chi tiết Bài tiếp theo: 35 Bài tập trắc nghiệm ôn tập các cấu trúc câu trong Tiếng Anh có đáp án chi tiết