70 Câu bài tập chọn câu đồng nghĩa trích từ đề thi Tiếng Anh 2018

Bài viết thuộc phần 2 trong serie 9 bài viết về Kho bài tập theo chuyên đề chọn lọc từ đề thi thử Tiếng Anh 2018

Bổ sung thêm tài liệu Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc Gia (Đại Học) dành cho các bạn học sinh lớp 12, Thích Tiếng Anh chia sẻ “70 Câu bài tập chọn câu đồng nghĩa trích từ đề thi Tiếng Anh 2018“, tài liệu tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề chọn câu đồng nghĩa từ đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 các trường THPT, có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi.

Tài liệu cùng chuyên đề

Trích từ tài liệu

+ Trích : THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Question 1: “We’ll go camping as long as the weather is good.”

 1. If the weather is fine, we will go camping.
 2. The weather is good when we will go camping.
 3. If the weather is better, we will go camping.
 4. We’ll go camping immediately the weather is good.

Question 2: They could have taken the car to the garage today.

 1. The car have been taken to the garage today.
 2. The car could have been taken to the garage today.
 3. The car could have been took to the garage today.
 4. The car could be have taken to the garage today.

Question 3: “Where were you last night, Mr. Jenkins?” he said.

 1. . He wanted to know where Mr. Jenkins was the night before.
 2. He asked Mr. Jenkins where was he last night.
 3. He wanted to know where Mr. Jenkins had been the following night.
 4. He asked Mr. Jenkins where he had been the previous night.

+ Trích : THPT Đội Cấn – Vĩnh Phúc

Question 4: ” If I were you, I wouldn’t make a fuss, ” he said.

 1. He accused me of making a fuss. B. He advised me not to make a fuss.
 2. He refused to make a fuss.             D. He denied making a fuss.

Question 5: The burglar was caught red- handed by the police when he broke into the flat.

 1. The police caught the burglar to break into the flat .
 2. The police caught the burglar when breaking into the flat,
 3. When the burglar had broken into the flat, the police caught him at once.
 4. The police caught the burglar breaking into the flat.

Question 6: It is reported that the prisoners escaped by means of a helicopter.

 1. The prisoners is reported to have escaped by means of a helicopter.
 2. The prisoners are reported to have escaped by means of a helicopter.
 3. The prisoners are reported to escape by means of a helicopter.
 4. The prisoners are reported to have been escaped by means of a helicopter.

+ Trích : THPT Mỹ Đức A – Hà Nội

Question 7: The waiter said, “Would you mind moving to another table?”

 1. The waiter asked me to move to another table.
 2. The waiter advised me to move to another table.
 3. The waiter insisted me to move to another table.
 4. The waiter told me not to move to another table.

Question 8: At no time did the two sides look likely to reach an agreement.

 1. The two sides had no time to reach an agreement.
 2. The two sides never looked likely to reach an agreement.
 3. The two sides would never like to reach an agreement.
 4. If the two sides had had more time, they would have reached an agreement.

Question 9: The movie bears little resemblance to the original novel.

 1. The movie and the original novel resemble in many ways.
 2. The movie is very similar to the original novel.
 3. The movie and the original novel differ in some ways.
 4. The movie is completely different from the original novel.

+ Trích : THPT Tây Thụy Anh – Thái Bình

Question 10: I would rather you wore something more formal to work.

 1. I’d prefer you wearing something more formal to work.
 2. I’d prefer you to wear something more formal to work.
 3. I’d prefer you should wear something more formal to work.
 4. I’d prefer you wear something more formal to work.

 

 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “70 Câu bài tập chọn câu đồng nghĩa trích từ đề thi Tiếng Anh 2018

70 Câu bài tập chọn câu đồng nghĩa trích từ đề thi Tiếng Anh 2018
4.7 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 16 Bài đọc hiểu trích từ các đề thi Tiếng Anh 2018 Bài tiếp theo: 131 Bài tập ngữ pháp – từ vựng chọn lọc từ đề thi thử Tiếng Anh 2018