800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 – Thân Trọng Liên Tân

Bài viết thuộc phần 11 trong serie 20 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 11

 

Cuốn “800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 – Thân Trọng Liên Tân” mà Thích Tiếng Anh chia sẻ trong bộ sách Tiếng Anh lớp 11 được biên soạn theo chương trình học Tiếng Anh bắt đầu thực hiện từ năm học 2017 – 2008 nhằm nâng cao kiến thức Tiếng Anh và giúp học sinh rèn luyện nhiều hơn nữa kỹ năng làm một bài trắc nghiệm.

Tham khảo:

800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 - Thân Trọng Liên Tân - thichtienganh.com

Giới thiệu:

Sách sử dụng từ vựng và ngữ pháp bám sát vào từng bài học để học sinh có thể nắm vững được từ vựng và thành ngữ mới của mỗi bài học.

Mỗi bài gồm có 5 phần:

  1. Pronunciation and Phonetics
  2. Vocabulary
  3. Grammar
  4. Fiding mistakes
  5. Reading comprehesion

Phần cuối cuốn sách là GRAMMAR FOCUS nhằm giúp học sinh nắm rõ hơn các chủ điểm ngữ pháp đã được đề cập trong mỗi bài để giải quyết dễ dàng các câu trắc nghiệm.

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh đã giới thiệu sách “800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 – Thân Trọng Liên Tân“. Các bạn học tốt và giải dễ dàng các câu trắc nghiệm nhé!

800 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 – Thân Trọng Liên Tân
1 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11 – Trương Khải Văn Bài tiếp theo: Tổng hợp 8 bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 11