9 website giúp nâng cao kĩ năng ôn thi TOEIC – IELTS -TOEFL online hiệu quả

Dưới đây là danh sách các trang web mà bạn có thể thấy hữu ích để rèn luyện các kỹ năng đọc, nghe, từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh cho các kỳ thi như TOEFL, IELTS, TOEIC và Cambridge .

 

www.npr.org – Trang web tin tức và văn hóa Mỹ. Luyện đọc và nghe tốt cho tất cả các kỳ thi, đặc biệt là luyện các kỹ năng tích hợp cho TOEFL.

www.npr.org

www.flo-joe.co.uk – Trang web Cambridge với các bài tập từ vựng được cập nhật hàng ngày. Lựa chọn tuyệt vời cho các kỳ thi Cambridge và TOEIC.

www.flo-joe.co.uk

www.voanews.com – Một trang web tin tức khác của Mỹ. Mang tính học thuật hơn npr và là tài nguyên hàng đầu cho các kỳ thi và thực hành kỹ năng tương tự.

www.voanews.com

www.bbc.co.uk – Trang web tin tức của Vương quốc Anh. Tài nguyên tuyệt vời về mảng từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc và nghe cho các kỳ thi TOEFL, TOEIC, IELTS và Cambridge.

www.bbc.co.uk

www.guardian.co.uk – Trang web tin tức của Vương quốc Anh. Học thuật hơn BBC. Tài nguyên tuyệt vời về từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc và nghe cho các kỳ thi TOEFL, TOEIC, IELTS và Cambridge.

www.guardian.co.uk

www.elllo.org – Trang web thực hành nghe hiểu. Dành cho sinh viên cấp thấp hơn dự định thi TOEIC hoặc FCE.

www.elllo.org

www.thisamericanlife.org – Trang web của Mỹ có chứa podcast và audioblog về các chủ đề khác nhau. Hữu ích cho việc luyện nghe và ghi chú, đặc biệt là mở rộng kiến thức về văn hóa cho bài thi TOEFL.

www.thisamericanlife.org

www.nationalgeographic.com – Tài nguyên web tuyệt vời cho nhiều bài viết dựa trên chủ đề để cải thiện kỹ năng đọc, nghe và từ vựng cho các kỳ thi TOEFL, TOEIC, IELTS và Cambridge.

www.nationalgeographic.com

www.economist.com – Trang web học thuật tập trung vào chính trị và kinh tế. Đây là một nguồn tài liệu tuyệt vời cho các sinh viên cấp cao muốn mở rộng kiến thức, phong phú vốn từ vựng và cải thiện các kỹ năng nghe và đọc nâng cao. Thích hợp cho TOEFL, IELTS, TOEIC, CAE và CPE.

 

www.economist.com

Đinh Vân Anh tham khảo Quora

9 website giúp nâng cao kĩ năng ôn thi TOEIC – IELTS -TOEFL online hiệu quả
5 (3) votes