American English File – Oxford (Starter-1-2-3-4)

Tài liệu IELTS giúp bạn bạn tự học IELTS hiệu quả, Thích Tiếng Anh chia sẻ “American English File – Oxford (Starter-1-2-3-4) ” bản PDF. Là bộ sách rất thông dụng hiện nay giúp bạn phát triển đầy đủ 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Sách cung cấp kiến thức nền tảng và nâng cao dành cho các bạn đang tìm tài liệu luyện thi IELTS hiệu quả.

Các bạn cũng có thể download từng file lẻ tại đây: Download American English File 

Tài liệu IELTS tham khảo:

Giới thiệu sách:

American English File Second Edition duy trì phương pháp phổ biến được phát triển bởi các tác giả nổi tiếng thế giới Christina Latham-Koenig và Clive Oxenden: language + motivation = opportunity. Với ngữ pháp, từ vựng, và luyện tập phát âm trong mỗi bài học, học sinh được trang bị một nền tảng vững chắc để nói Tiếng Anh thành thạo hơn. Và một loạt các tài nguyên số mới cung cấp nhiều sự lựa chọn và linh hoạt hơn. Người học Tiếng Anh có thể học trong lớp học hoặc đang di chuyển với Online Practice, iChecker, ứng dụng Pronunciation, và nhiều hơn nữa.

American English File Starters

 • American English File Starter Multipack A
 • American English File Starter Multipack B
 • AEF Starter Class Audio CD1
 • AEF Starter Class Audio CD2
 • AEF Starter Class Audio CD3

American English File 1

 • American English File 1 Student’s Book
 • American English File 1 Workbook
 • AEF 1 Class Audio CD1
 • AEF 1 Class Audio CD2
 • AEF 1 Class Audio CD3

American English File 2

 • American English File 2 Student’s Book
 • American English File 2 Workbook
 • AEF 2 Class CD1
 • AEF 2 Class CD2
 • AEF 2 Class CD3

American English File 3

 • American English File 3 Student’s Book
 • American English File 3 Workbook
 • AEF 3 Class CD1
 • AEF 3 Class CD2
 • AEF 3 Class CD3

American English File 4

 • American English File 4 Student’s Book
 • American English File 4 Workbook
 • AEF 4 Class CD1
 • AEF 4 Class CD2
 • AEF 4 Class CD3
American English File - Oxford (Starter-1-2-3-4)

American English File – Oxford

Không nên bỏ quaEnglish Grammar in Use 4th Edition (PDF+Audio)

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “American English File – Oxford (Starter-1-2-3-4)

American English File – Oxford (Starter-1-2-3-4)
Đánh giá chất lượng bài viết !