Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 – Hoàng Thị Lệ

Bài viết thuộc phần 19 trong serie 23 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 10

Cập nhật sách Tiếng Anh lớp 10, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 – Hoàng Thị Lệ” bản PDF. Cuốn Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 của tác giả Hoàng Thị Lệ các bạn học sinh lớp 10 và thầy cô có thêm nguồn tài liệu Tiếng Anh lớp 10. Sách tổng hợp các bài trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án để các bạn đối chiếu tham khảo trong quá trình ôn luyện.

  Tham khảo sách Tiếng Anh lớp 10:

Giới thiệu sách:Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 - Hoàng Thị Lệ

Nội dung cuốn sách được biên soạn dựa theo nội dung và chủ điểm của từng unit trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 10 nâng cao. Các dạng bài tập trắc nghiệm đa dạng, phong phú bao quát các vấn đề Ngữ Âm (Pronunciation), Từ vựng (Vocabulary), Ngữ pháp (Grammar), Đọc hiểu (Reading) và Viết (Writing) sẽ giúp các em học sinh có điểu kiện luyện tập trau dồi thêm các kĩ năng sau mỗi bài học.

Sau môi unit, sẽ có một bài kiểm tra (Pregress test) để thấy được sự tiến bộ của học sinh, đồng thời để ôn tập cho học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết. Và sau tám unit, tương ứng với kết thúc một học kì, là một bài kiểm tra tổng quát (Revision Test) giúp các em ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối kì.

 

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 – Hoàng Thị Lệ

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 – Hoàng Thị Lệ
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Sổ tay ngữ pháp Tiếng Anh – Nguyễn Thuần Hậu Bài tiếp theo: Ôn tập và Luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh – Nguyễn Hòa