Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5: Phân biệt Persuade và Convince trong Tiếng Anh

 

Trong loạt bài chia sẻ Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5Thích Tiếng Anh chia sẻ “Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5: Phân biệt Persuade và Convince trong Tiếng Anh“.

Xem thêm:

Hai động từ PersuadeConvince có ý nghĩa khá giống nhau, và điều này gây ra khá nhiều sự nhầm lẫn trong cách sử dụng.

Bài viết này chúng ta sẽ phân biệt cách sử dụng cũng như cấu trúc của hai từ PersuadeConvince trong tiếng Anh.

Động từ Convince

Convince mang nghĩa là thuyết phục ai tin vào một điều gì đó, nghĩ về điều gì đó

Cấu trúc: Convince somebody (that) + S +V

Ví dụ:

– I convinced her that the symphony needed financial help.
Động từ Persuade

Động từ Persuade

Persuade mang nghĩa là thuyết phục ai đó làm gì

Cấu trúc: Persuade somebody to + Động từ nguyên thể

Ví dụ:

– I lost too much money betting at the races last time, so you won’t
persuade me to go again.

Lưu ý:

Thuyết phục (Persuade) được một ai đó làm việc gì không đồng nghĩa với việc chúng ta đã làm cho họ tin tưởng (convinced) điều đó là đúng.

Bài viết “Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5: Phân biệt Persuade và Convince trong Tiếng Anh” hi vọng sẽ giúp ích cho quá trình ôn luyện TOEIC của các bạn.

Tham khảo VietJack.com

 

Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5: Phân biệt Persuade và Convince trong Tiếng Anh
Đánh giá chất lượng bài viết !