Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5: Phân biệt Each và Every trong Tiếng Anh

 

Trong loạt bài Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5, Thích Tiếng Anh chia sẻ bài “Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5: Phân biệt Each và Every trong Tiếng Anh“.

Each Every đều có nghĩa là mỗi một và thường có thể sử dụng thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, 2 từ này không hoàn toàn giống nhau về ý nghĩa và cách sử dụng.

 

Phần dưới đây giúp bạn phân biệt và sử dụng đúng Each và every trong tiếng Anh:

 

1.

 

Each được sử dụng khi nói tới các vật, sự việc như những phần tử riêng lẻ, riêng rẽ, từng cái một

Every được dùng khi nói tới các vật, sự việc như một nhóm. Nghĩa là tương tự như all.

Ví dụ:

 

– Study each items carefully before signing the contract. (= study the items one by one) – Every company must have its own rules. (= all company in general)

 

2.

 

Each thường được dùng hơn với số lượng ít

Every thường dùng cho số lượng lớn

Ví dụ:

 

– There were four folders on the table. Each folder was a different colour – Jane loves reading.She has read every book in the library.

 

3.

 

Each có thể được dùng cho 2 vật, sự việc

Ta dùng every để nói việc nào đó xảy ra thường xuyên như thế nào

Ví dụ:

 

– In a football match, each team has 11 players. – Our director goes on business trip every week.

 

4.

 

Each có thể đi cùng với danh từ

Every cũng có thể đi cùng với danh từ

Ví dụ:

 

Each book Each student Every book Every student

 

5.

 

Each có thể đứng một mình (không kèm danh từ)

Có thể nói every one (nhưng không dùng every một mình)

Ví dụ:

 

– None of the rooms was the same.Each was different. – “Have you read all these book?” “Yes,every one”

 

Bạn cũng:

 

Có thể dùng each one

– Each one was different

 

Có thể dùng each of the …/these …/us/you/them …

– Read each of these sentences carefully – Each of them is a different colour.

 

Each có thể ở đầu, giữa hay ở cuối câu.

– The students were each give a book. (= Each student was given a book) – These shirts cost $25 each.

 

Có thể dùng every one of …

– I ‘ve read every one of those books. – I’ve read every one of them.

 

Trên đây là bài “Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5: Phân biệt Each và Every trong Tiếng Anh” mà Thích Tiếng Anh chia sẻ.

Tham khảo VietJack.com

 

Bí kíp luyện thi TOEIC – Part 5: Phân biệt Each và Every trong Tiếng Anh
Đánh giá chất lượng bài viết !