Các câu Tiếng Anh dùng để cổ vũ động viên người khác

Các câu Tiếng Anh

dùng để cổ vũ động viên người khác

Cùng tham khảo một vài mẫu câu tiếng anh dùng để động viên, cổ vũ tinh thần cho người khác nhé 

1. Nice job!I’m impresssed! Làm tốt quá!- Mình thực sự ấn tượng đấy!

Dùng để khen ngợi người nào đó làm rất tốt công việc của mình.

2. What have you got to lose?Bạn có gì để mất đâu?

Để động viên người đó cứ làm đi, có thất bại cũng chẳng sao cả.

3. Give it your best shot!Cố hết sức mình đi

Động viên ai đó cố gắng hết sức của mình.

4. Come on, you can do it!Cố lên, bạn có thể làm được mà!

Sử dụng câu này để nhấn mạnh người đó có khả năng làm được, chỉ cần cố gắng là được.

5. Don’t give up!Đừng bỏ cuộc!

Để động viên người đó tiếp tục.

don-give-up

 

6. You’ve almost got itMém chút nữa là được rồi.

Sử dụng khi người nào đó chỉ cần một chút nữa là làm được, rất gần với thành công nhưng không được.

7. You’re on the right trackBạn đi đúng hướng rồi đó.

Sử dụng khi người nào đó đang làm đúng, những vẫn chưa thực làm được, chưa thành công.

8. That’s a real improvement/you’ve really improvedĐó là một sự cải thiện rõ rệt/Bạn thực sự tiến bộ đó..

Sử dụng khi người đó đang làm một việc gì đó tốt hơn lần trước,

9. That was a nice try/good effort Dù sao bạn cũng cố hết sức rồi.

Sử dụng khi người ta không làm được gì đó, và bạn muốn họ cảm thấy tốt hơn.

10. Keep up the good work!Cứ làm tốt như vậy nhé!

Sử dụng khi người đó đang làm tốt việc gì đó và bạn muốn họ tiếp tục.

 

Các câu Tiếng Anh dùng để cổ vũ động viên người khác
5 (1) vote