Cách để nói “Thank You” ai nghe cũng thích

Cách để nói “Thank You” ai nghe cũng thích

Chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với các mẫu câu cảm ơn sau:

  • Thanks! Cảm ơn thân mật
  • Thank you! Cảm ơn anh/chị
  • Thanks very much! Cảm ơn rất nhiều
  • Thank you very much! Cảm ơn anh/chị rất nhiều

Đây là những mẫu câu cảm ơn có lẽ được khá nhiều người sử dụng, nhưng bên canh đó, vẫn còn có rất nhiều các mẫu câu khác để thể hiện lòng biết ơn của mình thông qua rất nhiều cách, có thể là cách nói thân mật hoặc trang trọng hơn.

Cùng Thích Tiếng Anh học thêm các mẫu câu cảm ơn khác nhé 

1.Cheers! – Cảm ơn thân mật

2. I really appreciate it. Tôi thực sự rất trân trọng nó

3. You’ve made my day. Bạn làm tôi thực sự hạnh phúc, sung sướng

4. How thoughtful Bạn thật chu đáo

5. You shouldn’t have Bạn không cần làm vậy đâu – Cách nói khiêm tốn

you-shouldn-t-have-done-that-thichtienganhcom

 

6. That’s so kind of you Bạn thật tốt với tôi

7. I am most grateful Tôi thực sự rất biết ơn vì điều này

8. We would like to express our gratitude. Chúng tôi muốn bày tỏ sự biết ơn tới ….

9. Thanks a million for… ! Cảm ơn hàng triệu lần vì…..

10. Thank you, without your support, I wouldn’t have been able to +Verb

Nếu không có sự giúp đỡ của bạn, tôi không thể….

11. Thank you, I really enjoyed the gift

thankyou_thichtienganhcom

Cảm ơn, mình thật sự rất thích món quà

12. There are no words to show my appreciation!

Không một lời nói nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi.

13. How can I ever/ever possibly thank you ?

Làm cách nào mà tôi có thể cảm ơn bạn cho hết được.

14. Thanks a million for… !

Cảm ơn hàng triệu lần vì…..

15. How can I show how grateful I am for what you did?

Làm sao để nói cho bạn biết lòng biết ơn của tôi vì những gì bạn đã làm?

 

Cách để nói “Thank You” ai nghe cũng thích
5 (1) vote