Có phải “có chí thì nên” khi học Tiếng Anh ?

“Có chí thì nên!” Điều này có phù hợp khi học tiếng Anh không? Tại sao?

Ai đó nói rằng: Tiếng Anh không phải là môn khoa học. Đó là một kỹ năng. Đừng nghiên cứu. Hãy sử dụng nó.

Nếu bạn học ngôn ngữ bằng sự kiên trì với các bài tập sách giáo khoa, bạn sẽ khó đạt được thành quả trong việc cải thiện khả năng giao tiếp của bạn. Có chí nhưng không nên. Những thành quả này chỉ đến khi bạn thích học những thứ hữu ích bằng tiếng Anh và bắt đầu sử dụng chúng. Và đó là sự lựa chọn của riêng bạn về những gì có lợi cho bạn.

Vì vậy, nếu chúng ta định nghĩa có chí là động lực và nỗ lực của bạn, vâng tôi đồng ý với tuyên bố đó. Nhưng nếu chúng ta giả định rằng để nói tiếng Anh, bạn cần phải trải qua rất nhiều sự miệt mài và cố gắng làm bài tập, điều này có vẻ như không đúng lắm.

Chúng tôi cho rằng câu nói đó không có nghĩa lí gì để nói về việc học bất kỳ thứ gì, không riêng gì ngoại ngữ, chỉ cần bạn tìm được cảm hứng từ nó.

Tham khảo:

Có phải “có chí thì nên” khi học Tiếng Anh ?
4.2 (5) votes