Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Sở GD-ĐT Lâm Đồng lần 2

Bài viết thuộc phần 19 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Cập nhật đề thi thử Tiếng Anh các trường năm 2018, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 sở GD-ĐT Lâm Đồng, đề thi do sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức thi lần 2 năm 2018, đề thi thử có đáp án đầy đủ 50 câu hỏi trắc nghiệm để các bạn tự ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh đạt kết quả tốt.

Trích từ đề thi 

Mark the teller A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions.

Question 11: The 26th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) _______ in Hanoi, our beautiful and peaceful capital city, from January 18th to 21st, 2018

  1. will be held             is held                                 C. was held                             D. is being held

Question 12: South African and-apartheid veteran Winnie Madikizel a- Mandela, ex-wife of late President Nelson Mandela, _______ in and out of hospital since 2016 for back and knee surgery.

  1. was B. has been being                   C. had been                            D. has been

Question 13: Bob was absent; he _______ sick again.

  1. mustn’t have been B. must have been                  C. shouldn’t have been          D. should have been

Question 14: Could you _______ me a lift into town?

  1. get B. do                                       C. give                                    D. make

Question 15: In the quarter-final showdown with Malaysia, Cho Jae-wan (Korea Republic) wrote himself into the hisiory books when he found the back of the net just 11.35 seconds into the game – the second _______ goal in any AFC tournament.

  1. worst B. fastest                                 C. best                                    D. latest

Đề thi tham khảo

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Sở GD-ĐT Lâm Đồng lần 2
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Chuyên Bắc Ninh lần 6 Bài tiếp theo: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi lần 1