Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Nguyễn Huệ – Phú Yên

Bài viết thuộc phần 11 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Cập nhật bộ đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 các trường THPT, Thích Tiếng Anh chia sẻ: “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Nguyễn Huệ – Phú Yên” bản PDF. Đề thi được tổ chức bởi trường THPT Nguyễn Huệ tỉnh Phú Yên bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục. Đề thi thử có đáp án giúp học sinh nâng cao tối đa kĩ năng làm đề và giảm bớt các lỗi sai thường gặp.

Đề thi gợi ý

Trích từ đề thi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

1. A. compliment B. sacrifice C. represent D. interview
2. A. education B. personality C. disappearance D. development

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 3. People (A) who work (B) involves (C) standing for most of the day often suffer (D) from backache.

Question 4. The Great Pyramid (A) of Giza is (B) said to (C) have built over (D) a 20-year period.

Question 5. I (A) clearly (B) remember (C) to tell you (D) about this before.

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Nguyễn Huệ – Phú Yên

Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Nguyễn Huệ – Phú Yên
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 17 Đề thi thử Tiếng Anh 2018 – cô Quỳnh Trang (bản WORD) Bài tiếp theo: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Sở GD-ĐT Ninh Bình