Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh

Bài viết thuộc phần 107 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Bổ sung kho đề thi thử Tiếng Anh 2018, Thích Tiếng Anh chia sẻ: “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh” bản PDF. Đề thi môn Tiếng Anh do trường THPT Phan Đình Phùng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thi năm 2018. Đề thi thử kèm đáp án giúp các bạn học sinh tham khảo, đối chiếu với kết quả bài làm và nâng cao kĩ năng làm đề thi.

Đề thi tham khảo

Trích:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 17. His new yacht is certainly an ostentatious display of his wealth.

  1. A. ossified B. expensive C. large                      D. showy

Question 18. “It’s no use talking to me about metaphysics. It’s a closed book to me.”

  1. A. a subject that I don’t understand B. a theme that I like to discuss
  2. C. a book that is never opened D. an object that I really love

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 19. The augmentation in the population has created a fuel shortage.

  1. increase B. necessity C. demand               D. decrease

Question 20. Urbanization is the shift of people moving from rural to urban areas, and the result is the growth of cities.

  1. transposition B. maintenance           C. variation                 D. movement

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc lần 2 Bài tiếp theo: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Kinh Môn 2 – Hải Dương lần 2