Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa lần 1

Bài viết thuộc phần 103 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Bổ sung đề thi thử Tiếng Anh 2018 các trường THPT trên toàn quốc, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa lần 1“, đề thi Tiếng Anh do trường THPT Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa tổ chức thi lần năm 2018, đề thi thử Tiếng Anh có đáp án đầy đủ 50 câu hỏi trắc nghiệm để học sinh lớp 12 có thể tham khảo ôn luyện chuẩn bị cho kì thi THPT QG môn Tiếng Anh.

Trích từ đề thi

Question 1. – Anne: “Do you like going to the cinema this evening?” – Susan: “_______.”

  1. That would be great B. You’re welcome
  2. I feel very bored D. I don’t agree. I’m afraid

Question 2. “What an attractive hair style you have got, Mary.”       – “_______.”

  1. Thank you for your compliment B. Thank you very much. I’m afraid
  2. You’re telling a lie D. I don’t like your sayings

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Question 3. When he passes the entrance exam, his parents will be walking on air.

  1. extremely happy B. extremely light
  2. feeling extremely unhappy D. feeling extremely airy

Question 4. We’d better speed up if we want to get there in time.

  1. put down B. turn down               C. slown down           D. lie down

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 5. Water and fresh air are very necessary for every living thing.

  1. different B. essential                  C. successful               D. expensive

Đề thi tham khảo mới nhất 

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Tĩnh Gia 1 – Thanh Hóa lần 1
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh lần 2 Bài tiếp theo: Đề thi thử Tiếng Anh 2018 Chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình lần 3