Đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 trường THPT Hùng Vương – DakLak

Bài viết thuộc phần 30 trong serie 114 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2018

Cập nhật đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 mới nhất từ các trường, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 trường THPT Hùng Vương – DakLak” bản PDF. Đề thi Tiếng Anh do trường THPT Hùng Vương tỉnh DakLak tổ chức thi năm 2018, Đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 có đáp án đầy đủ 50 câu hỏi, các bạn học sinh có thể tham khảo, đối chiếu với kết quả bài làm của mình.

Tham khảo thêm đề thi

Trích

Question 5: Reading can’t make your life longer, but reading really makes your life more thicker.

  1. Reading             B. longer                       C. makes                     D. more thicker

Question 6: Because there are less members present tonight than there were last night, we must wait until the next meeting to vote.

  1. less                       B. present                    C. were                       D. must

Question 7: Because of him request and his bothering me all the time, I’m finishing the project myself.

  1. him B. project                     C. bothering                D. the time

Question 8: The more you studythe  smartest you will become.

A The more                 B study                          C. the  smartest            D. will become

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 9: Ask Mum for permission to go out now. She looks like she’s in a good mood.

  1. fashionable B. Unconcerned          C. healthful                 D. happy

Question 10: The ASIAN was set up on August 8th, 1967 in Bangkok, Thailand.

  1. established B. begun                      C. seen                         D. proved

Question 11: The Asian Games have advanced in all aspects since the first Games was help in 1951.

  1. developed             B. competed                C. taken place              D. decrease

Tham khảo thêm

Vui lòng tôn trọng ghi lại nguồn khi chia sẻ lại đề thi, nguồn: Nguyễn Minh Hiền – thichtienganh.com

TẢI VỀ

TẢI VỀ

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 trường THPT Hùng Vương – DakLak

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 trường THPT Hùng Vương – DakLak
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 4 Bài tiếp theo: Đề thi thử Tiếng Anh năm 2018 trường THPT Lục Ngạn – Bắc Giang lần 1