Đề thi và đáp án Tiếng Anh THPT 2020 (24 mã đề)

Bài viết thuộc phần 4 trong serie 5 bài viết về Đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020

Thích Tiếng Anh chia sẻ đề thi và đáp án đề thi môn Tiếng Anh kì thi THPT Quốc Gia năm 2020,  bộ đề thi và đáp án tham khảo được thực hiện bởi nhóm thichtienganh.com.

Bộ đề thi gồm 24 mã đề (401, 402, 403, 404, 405, 406,  407,  408,  409,  410,  411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424) trong đó có 4 mã dề gốc.

 

Đáp án 24 mã đề tham khảo

Thực hiện: Thái Tín – thichtienganh.com

Đáp án đề thi Tiếng Anh THPT 2020 (24 mã đề)

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Đề thi và đáp án Tiếng Anh THPT 2020 (24 mã đề)
2.3 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: 10 Đề thi thử Tiếng Anh 2020 các trường có đáp án chi tiết bản WORD Bài tiếp theo: Đáp án tham khảo đề thi HSGQG năm 2020 môn Tiếng Anh