Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

Bài viết thuộc phần 1 trong serie 1 bài viết về Tài liệu ngữ pháp IELTS

Sách học ngữ pháp Tiếng Anh dành cho các bạn đang ôn thi IELTS, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key” bản PDF. Sách học ngữ pháp từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn nắm bắt cơ bản ngữ pháp, kèm theo là các bài tập kèm theo sau mỗi chuyên đề kiến thức để bạn nắm vững lí thuyết ngữ pháp vừa học.

Tài liệu tham khảo khác

destination-b1-grammar-vocabulary-with-answer-key

Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

TẢI VỀ

TẢI VỀ

 

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key
3.9 (7) votes