Essential Listening for IELTS – Hu Min

Bài viết thuộc phần 2 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS Listening

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Essential Listening for IELTS” bản PDF + Audio là một tài liệu học chuẩn bị toàn diện cho phần thi nghe IELTS. Nó được thiết kế để nhắm mục tiêu một loạt các kỳ thi IELTS, từ những người học trung cấp đến những người có trình độ thông thạo cao hơn. Essential Listening for IELTS phát triển các kỹ năng làm bài thi cũng như các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để bạn đạt được điểm IELTS Listening từ 5.0 và 6.5.

Tài liệu tham khảo

Giới thiệu Essential Listening for IELTS:

Tài liệu chuẩn bị và thực hành được tổ chức thành ba cấp độ: Pre-intermediate, Intermediate and Upper-intermediate. Cuốn sách bao gồm 26 unit với 52 bài học. Ở mỗi unit được dựa trên các chủ đề thường xuyên xuất hiện trong bài kiểm tra thực tế. Có 3 phần trong mỗi bài học:

Pre-listening: cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các cài đặt cụ thể như định hướng, cuộc sống sinh viên, công việc, du lịch, vv. Các lĩnh vực tập trung ngôn ngữ như từ vựng và cấu trúc cũng được giới thiệu trong phần này để chuẩn bị cho bạn các bước tiếp theo.

essential-listening-for-ielts-hu-min-pdf

Essential Listening for IELTS – Hu Min

Trong khi nghe: cung cấp các bài tập thực hành được nhắm mục tiêu để phát triển các kỹ năng kiểm tra và ngôn ngữ cụ thể cho bài thi IELTS. Các bài tập này rất giống với các bài kiểm tra thực tế về các loại câu hỏi và mức độ khó. Các loại câu hỏi chính bao gồm:

  • Nhiều lựa chọn
  • Câu hỏi trả lời ngắn gọn
  • Hoàn thành sự hoàn thành
  • Notes / summary / diagram / flow-chart / bảng hoàn thành
  • Tạo biểu đồ có các phần được đánh số
  • Đối sánh

Post-listening: củng cố kỹ năng ngôn ngữ và kiểm tra được giới thiệu trong các phần trước thông qua các bài kiểm tra ngữ pháp và nghe. Một số hoạt động cung cấp cơ hội cho thực hành nói và thảo luận. Một sổ làm việc tích hợp cung cấp thêm tài liệu thực hành cũng như củng cố các điểm chính về kỹ năng ngôn ngữ và kiểm tra. Một bản ghi âm chứa tất cả sách giáo khoa và tài liệu nghe trên sổ làm việc trên đĩa CD. Chìa khóa cho tất cả các bài tập sách giáo khoa và bài tập cũng được bao gồm để giúp bạn kiểm tra câu trả lời và theo dõi tiến trình của bạn.

“Essential Listening for IELTS” đã được lựa chọn cẩn thận và sắp xếp theo thứ tự tuần tự nhằm tạo điều kiện học tập có hệ thống và xây dựng trình độ thông thạo ngôn ngữ cũng như các kỹ năng làm bài kiểm tra của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian để làm tất cả, bạn luôn có thể tập trung vào những đơn vị, bài học hoặc bài tập phù hợp với trình độ và nhu cầu cụ thể của bạn.

Dựa trên nghiên cứu sâu rộng về định dạng và số liệu thử nghiệm thực tế, “Essential Listening for IELTS” được thiết kế để nó có hiệu quả có thể hỗ trợ bạn đạt được điểm số mục tiêu của bạn trong thời gian ngắn nhất có thể. Các tác giả được thuyết phục rằng bạn sẽ thấy “Essential Listening for IELTS” cực kỳ hữu ích trên con đường của bạn để thành công với Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế.

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ Essential Listening for IELTS.

Essential Listening for IELTS – Hu Min
3 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Basic IELTS Listening – Li Ya Bin Bài tiếp theo: Road to IELTS – Britishcouncil