Chuyên mục: Học Tiếng Anh Thật Dễ

Bài tập về liên từ trong TOEIC

bai-tap-ve-lien-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 18 trong serie 18 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bản  Order forms are available either at our company homepage …. they can be filled out in person at any branch office A. nor B. not C. or D. but Đáp án C Giải thích: cấu trúc either …. Or …

Giới từ trong TOEIC

gioi-tu-trong-toeic
Bài viết thuộc phần 16 trong serie 18 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTiếp tục Lí thuyết về giới từ trong TOEIC Các giới từ trong tiếng anh phân thành mất loại sau Giới từ chỉ thời gian after During Since At For Throughout Before From Foreward Behind In Until by on within …

Serie tự học Part 5 TOEIC cơ bản

serie-tu-hoc-part-5-toeic-co-ban
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 18 bài viết về Học Part 5 TOEIC cơ bảnTìm hiểu về Part 5 TOEIC là gì ? TOEIC dường như là một phần thiết yếu đối với mọi người trong cuộc sống, đặc biệt nó còn là điều kiện tiên quyết trong môi trường đại học về chuẩn …

Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 (chương trình SGK mới)

tong-hop-tu-vung-tieng-anh-lop-12-chuong-trinh-sgk-moi
Bài viết thuộc phần 1 trong serie 2 bài viết về Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 6 đến 12 (chương trình SGK mới-cũ)Bài viết tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 12 tất cả các bài (unit) gồm từ vựng, phiên âm, từ loại, nghĩa cùng với  các kiến thức cần nhớ như: các công thức, cấu trúc …