Chuyên mục: Từ Vựng Tiếng Anh

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời
Thích Tiếng Anh chia sẻ loạt từ vựng theo chủ đề các giai đoạn trong cuộc đời, các bạn tham khảo học nhé! Birth –         /ˈbɝːθ/ngày chào đời   Newborn  /ˈnuː.bɔːrn/: sơ sinh   Toddler – /ˈtɑːd.lɚ/: em bé giai đoạn chập chững bò, đi   Childhood – /ˈtʃaɪld.hʊd/: thời thơ ấu   Innocent – /ˈɪn.ə.sənt/: …