Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề: Các động từ chỉ hành động

Bài viết thuộc phần 8 trong serie 23 bài viết về Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề

 

Tiếp tục serie Học Từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh chia bộ từ vựng “Các động từ chỉ hành động“. Các bạn học từ vựng chăm chỉ nhé!

 1. pack /pæk/: bó, gói
 2. paint /peint/: sơn, quét sơn
 3. paste /peist/: dán (bằng hồ), bọc bột, xay (pate)
 4. pick /pik/: hái, nhổ, cuốc, xỉa, mở, cạy
 5. plant /plænt , plɑnt/: gieo, trồng
 6. play /plei/: chơi, nô đùa, đùa giỡn
 7. point /pɔint/: chỉ, trỏ, nhắm, chĩa
 8. pour /pɔ:/: rót, đổ, giội, trút
 9. pull /pul/: lôi, kéo, giật
 10. push /puʃ/: Xô, đẩy
 11. rake /reik/: cào, cời
 12. read /ri:d/: đọc
 13. ride /raid/: đi, cưỡi
 14. row /rou/: chèo thuyền
 15. run /rʌn/: chạy
 16. sail /seil/: điều khiển, lái (thuyền buồm)
 17. scrub /skrʌb/: lau, chùi, cọ rửa
 18. see /si:/: thấy, trông thấy, nhìn thấy; xem, quan sát, xem xét
 19. set /set/: để, đặt
 20. sew /soʊ/: may, khâu
 21. shout /ʃaʊt/: la hét, hò hét, reo hò
 22. show /ʃou/: Cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem; tỏ ra
 23. sing /siɳ/: hát, hót
 24. sit /sit/: ngồi
 25. skate /skeit/: trượt băng; đi nhanh
 26. skip /skip/: nhảy, bỏ
 27. sleep /sli:p/: ngủ
 28. slide /slaid/: trượt, chuyển động nhẹ nhàng
 29. sneeze /sni:z/: hắt hơi
 30. spin: quay
 31. stand /stænd/: đứng
 32. stop /stɔp/: ngừng, nghỉ, thôi
 33. sweep /swi:p/: quét qua; lan ra; di chuyển nhanh trên một vùng
 34. swim /swim/: bơi
 35. swing: đu đưa, lúc lắc
 36. take /teik/:, cầm, nắm, lấy
 37. talk /tɔ:k/: nói chuyện, chuyện trò
 38. tell /tel/: nói; nói với; nói lên, nói ra
 39. throw: ném, quăng
 40. tie /tai/: buộc, cột, trói

Trên đây là toàn bộ từ vựng về “Các động từ chỉ hành động” mà Thích Tiếng Anh đã tổng hợp, các bạn học tốt nhé!

 

Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề: Các động từ chỉ hành động
5 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Từ vựng theo chủ đề: Từ vựng HOT trong giới trẻ Bài tiếp theo: Học từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề Bóng Đá