Hướng dẫn tự học IELTS Writing từ A-Z 2017 – IELTS Ngoc Bach

Thích Tiếng Anh chia sẻ bộ tài liệu trong khóa học “Hướng dẫn tự học IELTS Writing từ A-Z 2017 – IELTS Ngoc Bach“. Bộ tài liệu giúp bạn tự học Writing IELTS hiệu quả hơn với phương pháp và lộ trình cùng với tài liệu hỗ trợ sẽ giúp bạn nâng cao được trình độ writing viết của bạn.

Tham khảo tài liệu IELTS khác:

Khóa học hướng dẫn tự học IELTS Writing từ A-Z 2017 bao gồm:

 Writing 1 gồm:

 1. Cách viết dạng bài LINE GRAPH
 2. Ôn tập các viết dạng bài LINE GRAPH
 3. Cách viết dạng bài Bar Chart
 4. Ôn tập cách viết dạng bài Bar Chart
 5. Cách viết dạng bài Pie Chart
 6. Ôn tập cách viết dạng bài Pie Chart
 7. Cách viết dạng bài Table
 8. Ôn tập cách viết dạng bài Table
 9. Cách viết dạng bài Process
 10. Ôn tập cách viết dạng bài Process
 11. Cách viết dạng bài MAP
 12. Ôn tập cách viết dạng bài MAP

IELTS Writing 2 gồm:

 1. Cách viết dạng bài Opinion
 2. Ôn tập cách viết dạng bài Opinion
 3. Cách viết dạng bài Discuss
 4. Ôn tập cách viết dạng bài Discuss
 5. Cách viết dạng bài Discuss Opinion
 6. Ôn tập cách viết dạng bài Discuss Opinion
 7. Cách viết dạng bài Causes Solutions
 8. Ôn tập cách viết dạng bài Causes Solutions
 9. Cách viết dạng bài 2 part question
 10. Ôn tập cách viết dạng bài 2 part question

Ngoài ra còn có các tài liệu IELTS bổ sung khác cho khóa học…

Hướng dẫn tự học IELTS Writing từ A-Z 2017 - IELTS Ngoc Bach

 

TẢI VỀ

Trên đây là toàn bộ “Hướng dẫn tự học IELTS Writing từ A-Z 2017 – IELTS Ngoc Bach” mà Thích Tiếng Anh chia sẻ, hi vọng tài liệu sẽ giúp bạn học tốt hơn trong bài IELTS Writing.

 

Hướng dẫn tự học IELTS Writing từ A-Z 2017 – IELTS Ngoc Bach
5 (1) vote