IELTS Answer Key (MAXIMISER) – Memarzadeh Alireza

Bài viết thuộc phần 9 trong serie 21 bài viết về Tài liệu IELTS Writing

Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Answer Key (MAXIMISER)”, là một nguồn must- read được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của bài thi IELTS. Nó cung cấp đầy đủ các loại sách.Các tính năng chính của cuốn sách: cung cấp 360 mẫu viết và tiêu chuẩn (AC) & (GT) với câu trả lời mô hình; giúp các ứng viên nhắm mục tiêu IELTS. có 90 bài tập bổ sung (AC) & (GT) để thực hành thêm, các tính năng ‘Ngôn ngữ hữu ích’ cho Bài kiểm tra Viết IELTS, được thiết kế phù hợp cho tất cả các ứng cử viên IELTS, lý tưởng cho việc học độc lập hoặc sử dụng lớp học.

Tài liệu tham khảo Writing khác

 

Một số lưu ý về bài thi Writing

Bài thi viết gồm 2 task, và mỗi thí sinh có 60 phút để hoàn thành bài thi.

Với Task 1, các ứng viên phải viết ít nhất 150 từ để mô tả, trình bày hay giải thích những thông tin trong bài thi như bản đồ địa lí, bảng biểu, biểu đồ hoặc sơ đồ bằng cách sử dụng ngôn ngữ của mình

Tuy nhiên, Task 2 lại yêu cầu các thí sinh trình bày quan điểm về một vấn đề hay một lập luận thông qua xem xét mang tính lập luận các yếu tố liên quan. Câu trả lời phải đúng đề và không khái quát quá.

Cũng giống như các bài thi kĩ năng còn lại, bạn sẽ nhận được điểm đánh giá bài thi viết của mình, tính trung bình thành điểm

ielts-answer-key-maximiser-memarzadeh-alireza-pdf

IELTS Answer Key (MAXIMISER) – Memarzadeh Alireza

Với những người còn thiếu tự tin về khả năng tiếng Anh, điều này gây lo lắng bởi bài thi yêu cầu sự chính xác trong từng khoản mục, ngữ pháp, hệ thống từ vựng được sử dụng và tính gắn kết của bài lập luận. Ngay cả những người coi tiếng Anh là ngôn ngữ bản địa của mình đôi khi cũng không dễ dàng vượt qua bài thi.

Tuy nhiên khi đã đủ độ hành trang và chà xát với các mảng đề, chúng ta sẽ không cần lo lắng quá nhiều nữa. Bên dưới đây là một số thủ thuật giúp bạn có thể chuẩn bị hành trang cho mình:

  • Luôn đếm số từ trong đầu: Task 1 yêu cầu các thí sinh trình bày đáp án không dưới 150 từ, task 2 là không dưới 250 từ. Bạn phải vừa làm bài vừa kiểm soát số lượng từ, nếu không bạn sẽ mất điểm nghiêm trọng. Ngay cả khi bạn thiếu một vài từ để chạm mốc không dưới số từ yêu cầu thì bạn vẫn có nguy cơ mất điểm. Ngược lại thì không có giới hạn cho việc bạn viết quá lên bao nhiều từ.

Bởi vậy, đúc kết lời khuyên của những người chấm thi, chúng ta nên viết trong khoảng 160 và 180 từ cho Task 1, và 260 và 280 từ cho Task 2. Điều này sẽ đảm bảo bạn không bị mất điểm do viết quá ít mà cũng không viết quá nhiều gây lãng phí chất xám, lãng phí thời gian.một điều quan trọng nữa: tập trung vào chất lượng không phải số lượng.

  • Quản lí thời gian một cách thông minh: Chỉ viết đáp án cho Task 1 trong vòng 20 phút và không hơn. Task 2 sẽ ngốn gấp đôi số điểm nên hãy đảm bảo 40 phút còn lại ta sẽ tập trung cho Task 2. Cả hai phần ta đều có phần nháp và kiểm tra lại khi hoàn thành bài. Đừng ham hố giải đề thi mà không có sự quản trị thời gian một cách hợp lí.
  • Thực sự nắm chắc yêu cầu của đề bài.

Những examiner sẽ sử dụng tiêu chí chấm giống nhau với cả 2 task:

  • Mức độ hoàn thành nhiệm vụ (25 %);
  • Tính mạch lạc và gắn kết (25 %);
  • Từ vựng(25 %)
  • Độ chính xác của ngữ pháp (25 %)

Số điểm của bài thi sẽ tính trung bình của 4 tiêu chí trên.

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Answer Key (MAXIMISER)

IELTS Answer Key (MAXIMISER) – Memarzadeh Alireza
5 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Ideas for IELTS Topics (Updated) – Simon Bài tiếp theo: IELTS Writing Task 1 & Task 2 – Simon Braveman