Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5 – Joanna Preshous

Bài viết thuộc phần 4 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS Listening

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5” bản đẹp PDF + Audio cung cấp một cách đầy đủ cho bạn những dạng bài luyện thi IELTS Listening và Speaking. Đặc biệt, tài liệu còn có thêm 2 CD kèm những bài tập kèm theo giúp bạn luyện tập để nâng cao 2 kĩ năng nghe và nói.Một phần của kỹ năng IELTS 6.0-7.5 series, cuốn sách này chuẩn bị cho sinh viên thông qua tập trung phát âm và các câu hỏi kiểm tra. Phiên bản này bao gồm phím trả lời. Bạn có thể sử dụng Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5 như một cuốn sách để tự học hoặc trong lớp học.

Nếu bạn đang học một mình, nâng cao kỹ năng Nghe và Nói IELTS của bạn được thiết kế để hướng dẫn bạn từng bước thông qua các hoạt động. Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5: một chìa khóa rõ ràng và dễ tiếp cận được cung cấp, vì vậy bạn có thể dễ dàng kiểm tra câu trả lời của bạn khi bạn làm việc thông qua cuốn sách. Nếu bạn đang học như một phần của một lớp học, giáo viên của bạn sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng từng hoạt động. Một số hoạt động, đặc biệt trong các phần kỹ năng nói và nói, cung cấp cơ hội cho việc nói và thảo luận.

 

Tài liệu tham khảo

 

improve-your-ielts-listening-and-speaking-6-0-7-5-pdf

Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5 – Joanna Preshous

Các tính năng chính

 • Các hoạt động thảo luận chủ đề để giới thiệu từ vựng và ý tưởng quan trọng cho chủ đề đơn vị
 • Kỹ năng tập trung phát triển kỹ năng nghe và nói
 • Phát triển ngôn ngữ với các kỹ năng và các cụm từ hữu ích cho bài kiểm tra Nói và sửa đổi
 • Kỹ thuật về các ý tưởng về cách tiếp cận Nghe và Nói IELTS
 • Nhiệm vụ nghe bài kiểm tra với câu hỏi kiểm tra xác thực
 • Hai Audio CD chứa tất cả các bản ghi nghe, bao gồm phím trả lời

“Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5” bao gồm mười unit dựa trên các chủ đề thường xảy ra trong thử nghiệm thực tế. Mỗi unit bao gồm:

 • Talk Talk: Tập thể dục và các hoạt động để giới thiệu từ vựng và ý tưởng hữu ích cho chủ đề.
 • Kỹ năng nghe: tập thể dục và các hoạt động để phát triển các kỹ năng cho các câu hỏi trong thành phần Nghe.
 • Kỹ năng nói: Tập thể dục và các hoạt động để phát triển kỹ năng và ngôn ngữ cho thành phần Nói, bao gồm các câu hỏi thực hành từ một phần của mô-đun ..
 • Cách phát âm: Các bài tập và hoạt động để thực hành các khía cạnh quan trọng của phát âm bằng tiếng Anh
 • Thi Nghe: Một phần hoàn thành của kỳ thi nghe để thực hành các kỹ năng đã học. Ngoài ra, còn có các hộp kỹ thuật trong suốt cuốn sách. Điều này củng cố các điểm chính về cách tiếp cận các nhiệm vụ Nghe và Nói.

Làm thế nào để nâng cao kỹ năng Nghe và Nói IELTS của bạn để cải thiện điểm số ?

 1. Bằng cách phát triển kỹ năng. Các phần kỹ năng của mỗi unit tạo thành một giáo trình chi tiết về các kỹ năng Nghe và Nói IELTS cần thiết. Ví dụ, trong kỹ năng nghe có bảo hiểm của dự đoán trong ghi chú và ghi nhãn một bản đồ hoặc kế hoạch. Trong kỹ năng Nói, có phạm vi bảo hiểm của Đưa ra câu trả lời mở rộng cũng như Đồng ý và không đồng ý. Ngoài ra còn có phần Phát âm ở phần cuối của phần Kỹ năng nói.
 2. Bằng cách phát triển ngôn ngữ. Phần nói chuyện Topic của mỗi unit phát triển từ vựng, cụm từ và dạng câu để sử dụng trong các thành phần Nghe và Nói. Phần Kỹ năng Nói có các cụm từ để giúp bạn giới thiệu và sắp xếp các câu trả lời bằng giọng nói của mình.
 3. Bằng cách phát triển kỹ thuật kiểm tra. Phần kỹ năng Nghe giới thiệu cho bạn các kỹ năng bạn cần để giải quyết các loại câu hỏi khác nhau có thể được hỏi. Biết cách tốt nhất để giải quyết từng loại câu hỏi sẽ cho phép bạn đạt được điểm cao nhất có thể. Phần kỹ năng Nói sẽ làm cho bạn quen thuộc với các loại câu hỏi khác nhau và cho phép bạn thư giãn trong kỳ thi và thực hiện tốt nhất của bạn.

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5”.

Improve your IELTS Listening and Speaking 6.0 – 7.5 – Joanna Preshous
5 (1) vote

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Road to IELTS – Britishcouncil Bài tiếp theo: IELTS Preparation and Practice Listening and Speaking 3rd – Oxford