Khóa PRE-TOEIC Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản TOEIC – Cô Mai Phương

Nhằm cung cấp kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản cho các bạn đang ôn thi TOEIC, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Khóa PRE-TOEIC Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản TOEIC – Cô Mai Phương” sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề này!

Toàn bộ khóa học đã được mình up lên Google Drive để tiện cho mọi người học và tải về hơn ^^!

Xem thêm:

Nên học:

Khóa học TOEIC Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản – Cô Mai Phương này gồm những gì?, khóa học bao gồm:

  • Các thành phần cơ bản của câu
  • Thì của động từ
  • Động từ nguyên mẫu
  • Thể bị động
  • Danh từ
  • Tính từ
  • Trạng Từ
  • Liên từ, giới từ
  • Đại từ quan hệ
  • Các bài thi test mỗi chuyên đề

Khóa PRE-TOEIC Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản TOEIC - Cô Mai Phương

Hi vọng với “Khóa PRE-TOEIC Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản TOEIC – Cô Mai Phương” mà Thích Tiếng Anh chia sẻ, sẽ giúp bạn nắm vững ngữ pháp TOEIC để đạt điểm số cao trong phần Reading TOEIC

 

Khóa PRE-TOEIC Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản TOEIC – Cô Mai Phương
4.7 (3) votes