Lectures Learn Academic Listening and Note Taking Skills – Jo Tomlinson

Bài viết thuộc phần 7 trong serie 12 bài viết về Tài liệu IELTS Listening

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Lectures Learn Academic Listening and Note-Taking Skills” bản PDF + Audio dạy các kỹ năng cần thiết để khai thác nhiều hơn các bài giảng đại học, bằng cách cải thiện kỹ năng chuẩn bị, hiểu biết và ghi chép. Thông qua nghe các bài giảng thực tế và thực hành các bài tập thực hành, độc giả sẽ học cách ghi chép hiệu quả hơn, nhận ra biển báo, sử dụng ghi chú khóa học để dự đoán nội dung bài giảng và cải thiện sự hiểu biết của họ. 

Các bài giảng là một phần của một loạt sáu cuốn sách mới để giúp sinh viên quốc tế đạt được thành công trong học tập tại trường đại học. Nó được thiết kế để hỗ trợ sinh viên đang học tập, hoặc chuẩn bị học tập tại một cơ sở nói tiếng Anh, phù hợp với những học sinh có trình độ tiếng Anh là trình độ trung cấp / CEF cao hơn B2 / IELTS 5.5 và cao hơn…

Tài liệu tham khảo

lectures-learn-academic-listening-and-note-taking-skills-jo-tomlinson-pdf

Lectures Learn Academic Listening and Note Taking Skills – Jo Tomlinson

Giới thiệu sách

CD chứa các bài giảng đích thực tại các trường đại học nổi tiếng. Thông qua việc lắng nghe các bài giảng thực tế và bài tập thực hành, bạn sẽ học cách:

 • Ghi chú hiệu quả hơn
 • Nhận ra biển chỉ dẫn
 • Sử dụng ghi chú khóa học để dự đoán nội dung bài giảng
 • Nâng cao hiểu biết của bạn
 • CD chứa các bài giảng đích thực tại các trường đại học nổi tiếng
 • Các mẹo và tóm tắt hữu ích
 • Câu trả lời chính và bảng chú giải
 • Làm việc nhóm
 • Số
 • Trình bày
 • Nghiên cứu
 • Viết

 

Giới thiệu về Note-Taking:

Ghi chú là một kỹ năng học tập cần thiết cho sinh viên đại học thực hiện trong và ngoài giờ lên lớp. Các ghi chú được ghi lại trong một bài giảng trên lớp cần được biên soạn các sự kiện quan trọng hoặc ý tưởng được trình bày bởi giáo sư. Việc triển khai một hệ thống ghi chú quan trọng bởi nhiều lý do.

 • Đầu tiên, giảng viên có thể trình bày tài liệu bổ trợ không tìm thấy trong sách giáo khoa của bạn nhưng rất quan trọng để bạn học để tạo sự kết nối với kiến thức trước đây hoặc giới thiệu tài liệu mới trong sách giáo khoa của bạn.
 • Thứ hai, thông tin được trình bày trong bài giảng có thể được sử dụng để đánh giá trong tương lai (các câu đố, bài kiểm tra, các bài viết phản ánh).
 • Cuối cùng, một hệ thống lưu ý tốt là một chiến lược nghiên cứu quan trọng. Chủ động lắng nghe và ghi chép trong khi tăng lớp giữ nguyên vật liệu. Xem lại ghi chú ngay lập tức sau lớp để thêm điểm bổ sung hoặc để tạo câu hỏi để làm rõ tạo cơ hội duy trì và hiểu thêm. Các kỹ năng ghi chú hiệu quả sẽ giúp chuẩn bị cho kỳ thi và cơ sở kiến thức tương lai của tài liệu. Việc ghi chú hiệu quả nên có mục đích, nên được tổ chức tốt và có thể là kỹ năng tiết kiệm thời gian.

Khi bạn đã hoàn thành gói kỹ năng học tập này, bạn sẽ có thể:

 • Liệt kê các lý do tại sao học sinh nên ghi chép
 • Đánh giá thông tin nào hữu ích và quan trọng và thông tin nào không
 • Tổ chức bài giảng hoặc đọc ghi chú bằng công cụ lập bản đồ tư duy
 • Thể hiện thực hành ghi chú tốt trong bối cảnh khu vực chủ đề của bạn
 • Hiểu cách lưu trữ và đánh giá hiệu quả ghi chú của bạn

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Lectures Learn Academic Listening and Note-Taking Skills”.

Lectures Learn Academic Listening and Note Taking Skills – Jo Tomlinson
Đánh giá chất lượng bài viết !

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Listening Strategies for the IELTS – Li Yabin Bài tiếp theo: Lesson for IELTS Listening – New Oriental Education