Lý thuyết và 120 bài tập về danh từ trong Tiếng Anh

Bài viết thuộc phần 38 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Cập nhật bài tập tiếng Anh theo chuyên đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ: “Lý thuyết và 120 bài tập tiếng Anh về danh từ” bản PDF.  Tài liệu sẽ đưa ra lý thuyết về định nghĩa – chức năng của danh từ, vị trí của danh từcách thành lập danh từ trong tiếng Anh, sau phần lí thuyết sẽ là các bài tập về danh từ để giúp bạn ôn luyện, hiểu sâu hơn về cách sử dụng danh từ.

Tài liệu tham khảo

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Lý thuyết và 120 bài tập về danh từ trong Tiếng Anh

Lý thuyết và 120 bài tập về danh từ trong Tiếng Anh
1.3 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Lý thuyết và 170 bài tập về tính từ trong Tiếng Anh Bài tiếp theo: 10 Bài tập Tiếng Anh chuyên đề đọc hiểu theo chủ đề lớp 12 có đáp án chi tiết