Lý thuyết và 170 bài tập về tính từ trong Tiếng Anh

Bài viết thuộc phần 37 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Tiếp tục series bài tập tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ: “Lý thuyết và 170 bài tập tiếng Anh về tính từ” bản PDF. Tài liệu đưa ra lí thuyết về chức năng – vị trí, các loại tính từ và các cụm từ tính từ trong tiếng Anh. Qua tài liệu này, giúp các bạn nâng cao kĩ năng làm các dạng bài tập về tính từ và nâng cao kết quả trong các kì thi quan trọng.

 tham khảo thêm

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box

Thích Tiếng Anh chia sẻ “Lý thuyết và 170 bài tập về tính từ trong Tiếng Anh

Lý thuyết và 170 bài tập về tính từ trong Tiếng Anh
3.7 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Lý thuyết và 50 bài tập về các cấp so sánh của tính từ và trạng từ trong Tiếng Anh Bài tiếp theo: Lý thuyết và 120 bài tập về danh từ trong Tiếng Anh