Lý thuyết và 200 bài tập tiếng Anh về cấu tạo của từ và từ loại

Bài viết thuộc phần 138 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Tiếp tục cập nhật bài tập Tiếng Anh theo chủ đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ: ” Lý thuyết và 200 bài tập tiếng Anh về cấu tạo của từ và từ loại” bản PDF. Tài liệu dành cho học sinh lớp 12, lớp 7, lớp 8, lớp 9 tham khảo, giúp các bạn hiểu rõ về quy tắc cấu tạo từ trong tiếng Anh, cách nhận biết các từ loại và đạt được điểm cao trong dạng bài word form này.

Tài liệu Tham khảo

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Lý thuyết và 200 bài tập tiếng Anh về cấu tạo của từ và từ loại
3.3 (32) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Lý thuyết và 200 bài tập Tiếng Anh về trạng từ Bài tiếp theo: Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về cách dùng Be – Have – Do