Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về động từ nguyên mẫu

Bài viết thuộc phần 141 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Chia sẻ kho bài tập Tiếng Anh theo chuyên đề, Thích Tiếng Anh giới thiệu: “Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về động từ nguyên mẫu” bản PDF. Tài liệu bao gồm lý thuyết về động từ nguyên mẫu có to (to infinitive) và động từ nguyên mẫu không có to (bare infinitive), vị trí – chức năng,… sau mỗi phần kiến thức là bài tập về động từ nguyên mẫu giúp bạn nắm vững kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh.

Tài liệu nên xem

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về động từ nguyên mẫu
3.3 (3) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Anh – Phan Hà Bài tiếp theo: Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về các loại động từ