Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về phân từ

Bài viết thuộc phần 32 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12

Bổ sung tài liệu Tiếng Anh theo chuyên đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ: “Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về phân từ” bản PDF. Tài liệu gồm có định nghĩa phân từ là gì,quá khứ phân từ (-Ed), hiện tại phân từ (V-ing), vị trí – chức năng, cách phân biệt phân từ với danh từ,… kèm theo là các bài tập về phân từ giúp bạn nắm vững lí thuyết và kĩ năng làm bài tập về phân từ trong Tiếng Anh.

Tham khảo thêm

Tải về PDF
Nếu link tải bị lỗi, bạn có thể tải về link dự phòng sau: Link Dropbox | Link Box
Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về phân từ
4 (4) votes

Xem tiếp bài trong serie

Bài trước: Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về động từ khuyết thiếu (Modal Verb) Bài tiếp theo: Lý thuyết và 80 bài tập Tiếng Anh về sự hòa hợp của thì