Ngữ pháp Tiếng Anh: 90 Cấu trúc Tiếng Anh với V-ing thông dụng

Tổng hợp 90 Cấu trúc Tiếng Anh với V-ing thông dụng

Trong quá trình học Tiếng Anh, đặc biệt khi học ngữ pháp Tiếng Anh, bạn sẽ phải nhớ rất nhiều các cấu trúc tiếng anh để có thể làm được tốt các bài kiểm tra,… Nhiều thế thì làm sao mà nhớ hết được 

Bài viết sau sẽ tổng hợp 90 cấu trúc tiếng anh thông dụng nhất Học được hết các cấu trúc này là bạn cũng đã khá chắc một phần của ngữ pháp tiếng anh cơ bản rồi đó 

1. to admit + Ving : thừa nhận đã làm gì

2. togive up + Ving : từ bỏ/ cai làm cái gì

3. to avoid + Ving : tránh làm gì

4. to delay + Ving : trì hoãn

5. to deny + Ving :. phủ nhận

6. to enjoy + Ving : thích

7. to finish + Ving : hoàn thành

8. to keep  + Ving : tiếp tục, duy trì

9. to mind  + Ving : bận tâm

10. to suggest  + Ving : gợi ý

11. to like  + Ving : thích

12. to hate + Ving : ghét

13. to love + Ving : thích

14. S + can’t bear + Ving  :  không thể chịu được

15. S + can’t stand + Ving  :  không thể chịu được

16. S + can’t help + Ving  :  không thể tránh được

17. to look forward + Ving  :  trông mong

18. to accuse sb of + Ving  :  buộc tội ai

Ngữ pháp Tiếng Anh 90 Cấu trúc Tiếng Anh với Ving thông dụng (2)

19. to insist sb on + Ving  :  nài nỉ ai làm gì

20. to remind sb of + Ving  :  gợi nhớ

21.to be afraid of + Ving  :  sợ

22. to be amazed at + Ving   : ngạc nhiên

23. to be angry about/at + Ving  : giận/ bực mình

24. to be good/bad at + Ving  : giỏi/ kém

25. to be bored with + Ving  : buồn chán

26. to be dependent on st/ + Ving  : phụ thuộc

27. to be different from + Ving  : khác biệt

28. to be excited about + Ving : háo hức

29. to think of + Ving : nhớ về cái gì đó

30. to thank to + Ving : nhờ vào cái gì, vào ai gì đó

31. to apologize for + Ving  : xin lỗi ai vì cái gì đó

32. to confess to + Ving  : thú nhận

33. to congratulate sb on Ving : chúc mừng ai vì điều gì đó

34. to be friendly with + Ving : thân thiện với

35. to be familiar with + Ving : quen thuộc với

36. to be popular with + Ving : phổ biến/ưa chuộng

37. to be based on + Ving : dựa trên

38. to be capable of + Ving : có khả năng

39. to be doubtful about + Ving  : nghi ngờ

40. to take part in + Ving  : tham gia

41. to join in Ving : tham gia làm gì

42. to be famous for + Ving : nổi tiếng vì

43. to be fed up with + Ving : chán

44. to be fond of Ving: thích

45. to be grateful to sb for Ving : biết ơn ai vì đã làm gì

46. to be interested in + Ving : thích, quan tâm

47. to be keen on + Ving : đam mê

48. to be nervous of + Ving :….. lo lắng

49. to be responsible for+ Ving : có trách nhiệm

50. to be satisfied with + Ving : hài lòng

Ngữ pháp Tiếng Anh 90 Cấu trúc Tiếng Anh với Ving thông dụng (2)

51. to be successful in + Ving : thành công

52. to be worried about + Ving : lo lắng

53.. to be surprised at + Ving : ngạc nhiên

54. to be tired of + Ving :  mệt mỏi vì

55. to be used to + Ving:. đã quen làm gì

56. to warn sb about  +  Ving : cảnh báo ai việc gì hoặc làm gì

57 .to warn sb against  + Ving : cảnh báo ai không được làm gì

58. to thank sb for  + Ving : cảm ơn ai vì đã làm gì

59. to dream of + Ving : giấc mơ về việc gì, về ai,về làm gì

60. to prevent from + Ving: ngăn cản làm gì

61. to allow + Ving: cho phép làm gì

62. consider + ving : xem xét đến khả năng làm gì

63. to allow + Ving: cho phép làm gì

64. to stop sb/st from  + Ving :  ngăn cản ai/cái gì làm gì

65. to be thankful/grateful to sb for + Ving : biết ơn ai vì đã làm gì

66. to look for ward to + Ving : trông mong ai làm gì

67. to think about + Ving : suy nghĩ về cái gì đó

68. to insist on + Ving : khăng khăng làm gì

69. to dislike + Ving: không thích làm gì

70. to dread + Ving: sợ phải làm gì

71. to endure + Ving: chịu đựng phải làm gì

72. to quit + Ving:  từ bỏ làm cái gì

73. to regret + Ving: hối tiếc làm cái gì

74. to imagine + Ving: tưởng tượng làm cái gì

75. to involve + Ving: đòi  hỏi làm cái gi

76. to miss + Ving: Suýt đã làm gì

Ngữ pháp Tiếng Anh 90 Cấu trúc Tiếng Anh với V-ing thông dụng4

77. to postpone + Ving : trì hoãn làm gì

78. to remember + Ving: nhớ đã làm gì

79. to practice + Ving : Thực hành, luyện tập làm gì

80. to resent + Ving: ghét làm gì

81. to risk + Ving: có nguy cơ làm gì

82. to spend time + Ving: bỏ thời gian làm gì

83. to begin + Ving: bắt đầu làm cái gì

84. to recommend + Ving: gợi ý làm gì

85. to plan on + Ving: dự định, lên kế hoạch làm gì

86. to have difficult (in) + Ving: gặp khó khăn làm gì

87. to waste of time + Ving:  phí thời gian vào việc gì

88. to be busy + Ving: bận làm gì

89. would you mind + Ving: có làm phiền không

90. to be/ get accustomed to (dần quen với)

Các bạn tải về bản PDF cho tiện học nhé 

Tải về

[sociallocker id=58]https://drive.google.com/file/d/0B5fZ5vVLEGDoaUhOZVFfZlllQ2c/view?usp=sharing[/sociallocker]

Ngữ pháp Tiếng Anh: 90 Cấu trúc Tiếng Anh với V-ing thông dụng
3.7 (3) votes