Chuyên mục: Ngữ Pháp Tiếng Anh

Thành ngữ Tiếng Anh với “PIG” và ý nghĩa

thanh-ngu-tieng-anh-voi-pig-va-y-nghia
Cùng Thích Tiếng Anh học về các thành ngữ (idioms) Tiếng Anh với từ “PIG” – con lợn có kèm theo giải thích ý nghĩa và ví dụ minh họa kèm theo   1. Make a pig of oneself Make a pig of oneself có nghĩa là ăn như lợn (ăn nhiều) Ví dụ: She made …

Thì hiện tại đơn (The Simple Tense)

Bài viết thuộc phần 45 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnCấu trúc (Form) Thể khẳng định (Affirmative form) Động từ chia ở hiện tại (V1– bare – infinitives) Ngôi thứ ba số ít, động từ thêm –s hoặc –es (thêm –es sau cá động từ tận cùng là o, …

Đại từ hỗ tương (Reciprocal pronouns)

Bài viết thuộc phần 44 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản    Đại từ hỗ tương là gì ? Đại từ hỗ tương (reciprocal pronouns) là đại từ chỉ mối quan hệ qua lại giữa hai hoặc nhiều người hoặc vật với nhau. Đại từ hỗ tương gồm each …

Hệ từ (copular verb/ linking verb)

Bài viết thuộc phần 43 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnHệ từ là gì ? Hệ từ (copular verb/ linking verb): là một động từ đặc biệt (special verb) được dùng để kết nói chủ ngữ (Subject) của câu với bổ ngữ của nó (subject complement). Các hệ từ …

Mệnh đề sau WISH và IF ONLY (Clause after wish and if only)

Bài viết thuộc phần 41 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản    Wish (ước gì, mong) và if only (ước gì, giá mà) thường được dùng để diễn đạt ước muốn (if only mạnh hơn và rõ ràng hơn wish). Sau wish và if only là một mện đề …

Cụm động từ (Phrasal verbs)

cum-dong-tu-phrasal-verbs
Bài viết thuộc phần 40 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản    Định nghĩa (Definition) Cụm đông từ (phrasal verbs) là một động từ kết hợp với một trạng từ (adverb) hoặc một giới từ (preposition), hoặc đôi khi cả hai, để tạo thành một dộng từ mới thường …