Chuyên mục: Ngữ Pháp Tiếng Anh

Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison)

Bài viết thuộc phần 38 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản  So sánh đồng tiến (càng … càng) Dạng so sánh đồng tiến với the …. The .. được dùng để diễn tả sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ) của …

So sánh hơn nhất (Superlative form)

so-sanh-hon-nhat-superlative-form-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 36 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnHình thức so sánh nhất của tính từ hoặc trạng từ được thành lập bằng cách Thêm –est vào sau tính từ hoặc trạng từ ngắn (short adj/ adv) hoặc tính từ có hai âm tiết tận cùng bằng …

Phân biệt BE MADE OF, BE MADE FROM và BE MADE BY

phan-biet-difference-be-made-of-be-made-from-va-be-made-by
Bài viết thuộc phần trong serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ dễ nhầm lẫn trong Tiếng AnhTừ MAKE đi với mỗi giới từ khác nhau lại mang nét nghĩa khác nhau, nên kể cả những người nắm khá chắc kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh đôi khi vẫn nhầm lẫn khi sử dụng. …

So sánh bằng (Positive form)

sanh-bang-positive-form-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 35 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản    So sánh bằng là gì ? So sánh bằng (Positive form) là hình thức so sánh bằng được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ (adjective) hoặc trạng từ (adverb) Ví dụ: My …

Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of manner)

trang-tu-chi-cach-thuc-trong-tieng-anh-adverbs-of-manner
Bài viết thuộc phần 34 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ cách thức trong Tiếng Anh (Adverbs of manner)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, …

Trạng từ chỉ thời gian (Adverbs of time)

trang-tu-chi-thoi-gian-trong-tieng-anh-adverbs-of-time
Bài viết thuộc phần 33 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ thời gian trong Tiếng Anh (Adverbs of time)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, …

Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency)

trang-tu-chi-tan-suat-adverbs-of-frequency-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 2 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ tần suất (Adverbs of frequency) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, …