Chuyên mục: Ngữ Pháp Tiếng Anh

Trạng từ quan hệ (Relative adverbs)

trang-tu-quan-he-relative-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 32 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ quan hệ (Relative adverbs) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn hình thành những câu phức có tính liên kết chặt chẽ và kết nối các thành …

Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree)

trang-tu-chi-muc-do-adverbs-of-degree-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 28 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree) trong Tiếng Anh”. Trạng từ chỉ mức độ đóng vai trò quan trọng bởi nó thể hiện quy mô, mức …

Trạng từ nghi vấn (Interrogative adverbs)

trang-tu-nghi-van-interrogative-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 29 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ nghi vấn (Interrogative adverbs) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn làm rõ các loại trạng từ nghi vấn, cách dùng cũng như vị trí sử dụng …

Chức năng của trạng từ (Functions of Adverbs)

chuc-nang-cua-trang-tu-functions-of-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 27 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnBài viết tìm hiểu về các chức năng của trạng từ trong Tiếng Anh (Functions of Adverbs)trong việc bổ nghĩa cho động từ, tính từ, cho các trạng từ khác, cho cụm giới từ,… có ví dụ minh họa. bài …

Vị trí của trạng từ (Possition of Adverbs)

vi-tri-cua-trang-tu-possition-of-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 26 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTìm hiểu về khái niệm định nghĩa về vị trí của trạng từ Tiếng Anh (Possition of Adverbs), các động từ to ve – trợ động từ cần chú ý, các trạng từ đặc biệt, trạng từ nghi vấn, trạng …

Danh từ dùng như tính từ (Nouns functioning as Adjectives)

danh-tu-dung-nhu-tinh-tu-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 21 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản  Trong tiếng Anh, danh từ có thể được dùng như tính từ để bổ nghĩa cho danh từ khác. Các danh từ này thường được đứng trước từ mà nó bổ nghĩa và luôn ở dạng số ít …