Chuyên mục: Ngữ Pháp Tiếng Anh

Trạng từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place)

trang-tu-chi-noi-chon-trong-tieng-anh-adverbs-of-place
Bài viết thuộc phần 31 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “Trạng từ chỉ nơi chốn trong Tiếng Anh (Adverbs of place)”, giúp các bạn củng cố kiến thức một cách vững chắc về cách sử dụng, vị trí trong câu, dấu hiệu nhận biết, …

So sánh hơn (Comparison form) trong Tiếng Anh

so-sanh-hon-comparison-form-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 30 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh chia sẻ “So sánh hơn (Comparison form) trong Tiếng Anh”. Đây được coi là một phần ngữ pháp phức tạp bởi việc phân chia tính từ ngắn, tính từ dài để áp dụng đúng công thức …

Trạng từ quan hệ (Relative adverbs)

trang-tu-quan-he-relative-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 32 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ quan hệ (Relative adverbs) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn hình thành những câu phức có tính liên kết chặt chẽ và kết nối các thành …

Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree)

trang-tu-chi-muc-do-adverbs-of-degree-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 28 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree) trong Tiếng Anh”. Trạng từ chỉ mức độ đóng vai trò quan trọng bởi nó thể hiện quy mô, mức …

Trạng từ nghi vấn (Interrogative adverbs)

trang-tu-nghi-van-interrogative-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 29 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnThích Tiếng Anh bổ sung kiến thức và cách dùng về “Trạng từ nghi vấn (Interrogative adverbs) trong Tiếng Anh”, giúp các bạn làm rõ các loại trạng từ nghi vấn, cách dùng cũng như vị trí sử dụng …

Chức năng của trạng từ (Functions of Adverbs)

chuc-nang-cua-trang-tu-functions-of-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 27 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnBài viết tìm hiểu về các chức năng của trạng từ trong Tiếng Anh (Functions of Adverbs)trong việc bổ nghĩa cho động từ, tính từ, cho các trạng từ khác, cho cụm giới từ,… có ví dụ minh họa. bài …

Vị trí của trạng từ (Possition of Adverbs)

vi-tri-cua-trang-tu-possition-of-adverbs-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 26 trong serie 47 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTìm hiểu về khái niệm định nghĩa về vị trí của trạng từ Tiếng Anh (Possition of Adverbs), các động từ to ve – trợ động từ cần chú ý, các trạng từ đặc biệt, trạng từ nghi vấn, trạng …