Chuyên mục: Ngữ Pháp Tiếng Anh

Tính từ được dùng như danh từ (Adjectives used as nouns)

tinh-tu-duoc-dung-nhu-danh-tu-adjectives-used-as-nouns
Bài viết thuộc phần 18 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản  Một số tính từ có thể được dùng với the để nói về một nhóm người trong xã hội, nhất là nhưungx nhóm người có tình trạng quan hệ thể lực hoặc hoàn cảnh xã hội đặc biệt. …

Đại từ bất định (Indefinite pronouns)

Bài viết thuộc phần 22 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnBài học về đại từ bất định (Indefinite pronouns) trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, tìm hiểu về cách dùng, những đại từ bất định thường gặp như some,  any, none, something, anything,…, vị trí dùng …

Đại từ phân bổ (Distribution pronouns)

Bài viết thuộc phần 20 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnBài học lí thuyết đại từ phân bổ (distribution pronouns) trong loạt bài viết về ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, chúng ta sẽ được tìm hiểu về định nghĩa của đại từ phân bổ là gì, cách dùng …

Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns)

Bài viết thuộc phần 17 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTrong bài học về Đại từ nghi vấn (Interrogative pronouns) mà Thích Tiếng Anh chia sẻ nằm trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, chúng ta sẽ học về định nghĩa của đại từ nghi vấn, cách sử …

Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns)

dai-tu-chi-dinh-demonstrative-pronouns-trong-tieng-anh
Bài viết thuộc phần 16 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnNằm trong loạt bài ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản dành cho người mới bắt đầu, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài này sẽ giúp bạn hiểu được định nghĩa, …

Đại từ sở hữu (Possessive pronouns)

Bài viết thuộc phần 14 trong serie 45 bài viết về Học ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTiếp tục với các bài lí thuyết ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, Thích Tiếng Anh chia sẻ “Đại từ sở hữu (Possessive pronouns) trong Tiếng Anh“. Bài viết có lí thuyết được trình bày chi tiết đầy đủ …