Những bài hát tiếng anh giáng sinh hay nhất

Những bài hát tiếng anh giáng sinh hay nhất

Thích Tiếng Anh giới thiệu tới bạn “những bài hát tiếng anh giáng sinh hay nhất”. Mình thử search từ khóa “english song for christmas” thì google hiện ra kết quả 6 bài hát giáng sinh tiêu biểu nhất, mình có tổng hợp lại. Chắc chỉ có bài We Wish You A Merry Christmas  Jingle Bells là được nghe nhiều, mấy bài kia cũng ít nghe hoặc lần đầu nghe 

Những bài hát tiếng anh giáng sinh hay nhất

Enjoy it!

Jingle Bells

jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh aay’

Jingle bells, jingle bells

Joy To The World

Joy to the world
The Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven and heaven and nature sing

Rudolph The Red Nosed Reindeer

Silent Night

Silent night, Holy night
All is calm, all is bright
‘Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night
Shepherds quake at the sight
Glories stream from Heaven afar

We Wish You A Merry Christmas

We wish you a merry christmas
We wish you a merry christmas
We wish you a merry christmas and a happy new year.
Good tidings to you when ever you are
Good tidings fo christmas and a happy new year.

We wish you a merry christmas
We wish you a merry christmas
We wish you a merry christmas and a happy new year.

White Christmas

Những bài hát tiếng anh giáng sinh hay nhất
Đánh giá chất lượng bài viết !