Hình thức so sánh đặc biệt (Special comparison)

  So sánh đồng tiến (càng … càng) Dạng so sánh đồng tiến với the …. The .. được dùng để diễn tả sự cùng thay đổi (tăng thêm hoặc giảm bớt về số lượng hoặc mức độ) của sự việc. Ví dụ: The older I get, the happier I am. (Càng lớn tuổi, tôi càng …

107 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 Life In The Future

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu ôn tập chuẩn bị cho các đề kiếm tra, ôn thi Đại Học, tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 bài Life In The Future theo chương trình SGK cũ, bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, đầy đủ các chuyên đề …

109 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 Deserts

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Dành cho các bạn học  sinh lớp 12 ôn luyện kiến thức qua mỗi bài học trong chương trình SGK cũ, tài liệu tổng hợp các bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 bài Deserts bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết từ cơ bản đến nâng …

108 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 Endangered Species

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 trong SGK cũ bài Edangered Species bao gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết từng câu hỏi, các câu hỏi được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao, bao gồm nhiều chuyên đề Tiếng Anh, giúp bạn ôn …

106 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 Economic Reforms

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 biên soạn theo bài Economic Reforms với 100 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án và giải thích chi tiết theo chương trình SGK cũ. Ôn luyện kiến thức và phương pháp làm các dạng bài hiệu quả, chuẩn bị cho các kì thi Đại học …

105 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Future Jobs

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Chuẩn bị cho các bài kiểm tra, ôn thi Đại Học,  tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, biên soạn theo bài Future Jobs chương trình SGK cũ gồm các chuyên đề tìm từ phát âm khác, đọc …

104 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 Higher Education

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu dành cho các bạn học sinh ôn luyện chuẩn bị cho các kì thi kiểm tra học kì, ôn thi Đại Học. Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và giải thích chi tiết, biên soạn bám sát bài Higher Education …

103 Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 School Education System

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 4 tổng hợp các các câu hỏi trắc nghiệm bài Shool Education System trong chương trình SGK Tiếng Anh cũ, bài tập bám sát theo unit gồm các chủ đề ngữ âm – trọng âm, ngữ pháp từ vựng và có đáp án giải thích chi tiết để bạn …