Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Vĩnh Phúc lần 3

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 do trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tổ chức thi lần 3, đề thi có đáp án và giải thích chi tiết. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Thái Bình lần 3

Đề thi thử Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 do trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức thi lần 3 có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi I.         Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the pronunciation in …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Hưng Yên

Đề thi do trường THPT Chuyên Hưng Yên tổ chức thi năm học 2018 – 2019 lần 3, đề thi có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi   Mark the letter A, B, C or D on you answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Cầu Giấy – Hà Nội

Đề thi do trường THPT Cầu Giấy thành phố Hà Nội tổ chức thi năm học 2018 – 2019, đề thi có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi Read the following passage and choose the correct answer to each of the questions. The history of clinical nutrition, or the study of …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở Ninh Bình

Đề thi thử Tiếng Anh  năm học 2018 – 2019 do sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình tổ chức thi có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of …

30 Đề thi ôn thi Tiếng Anh vào 10 năm 2019 có đáp án

Tài liệu gồm 30 đề thi thử Tiếng Anh dành cho các bạn lớp 9 ôn luyện vào 10 các trường chuyên và không chuyên, đề thi có đáp án tham khảo. Trích từ đề thi I. Choose the word with different pronunciation from the others. (0.6p) A. hour B. house C. hot                                     D. head …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở Bạc Liêu lần 2

Đề thi thử Tiếng Anh do Sở GD-ĐT Bạc Liêu tổ chức thi năm học 2018 – 2019 có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1: In …