80 Bài tập đồng nghĩa trích đề thi thử Tiếng Anh 2019

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu tổng hợp bài tập chọn từ đồng nghĩa trích từ đề thi thử Tiếng Anh các trường THPT Chuyên và khôn Chuyên trên cả nước, các câu hỏi trắc nghiệm có mức độ cơ bản và nâng cao kèm đáp án giải thích chi tiết. Trích từ tài liệu Mark the letter A, B, …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở Nam Định

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 do Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định tổ chức thi tháng 5, đề thi có đáp án tham khảo. Trích từ đề thi Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Vĩnh Phúc lần 3

Đề thi thử Tiếng Anh năm 2019 do trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tổ chức thi lần 3, đề thi có đáp án và giải thích chi tiết. Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Thái Bình lần 3

Đề thi thử Tiếng Anh năm học 2018 – 2019 do trường THPT Chuyên Thái Bình tổ chức thi lần 3 có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi I.         Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the pronunciation in …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Hưng Yên

Đề thi do trường THPT Chuyên Hưng Yên tổ chức thi năm học 2018 – 2019 lần 3, đề thi có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi   Mark the letter A, B, C or D on you answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other …