Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Chuyên Hưng Yên

Đề thi do trường THPT Chuyên Hưng Yên tổ chức thi năm học 2018 – 2019 lần 3, đề thi có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi   Mark the letter A, B, C or D on you answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Cầu Giấy – Hà Nội

Đề thi do trường THPT Cầu Giấy thành phố Hà Nội tổ chức thi năm học 2018 – 2019, đề thi có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi Read the following passage and choose the correct answer to each of the questions. The history of clinical nutrition, or the study of …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở Ninh Bình

Đề thi thử Tiếng Anh  năm học 2018 – 2019 do sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình tổ chức thi có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the pronunciation of …

30 Đề thi ôn thi Tiếng Anh vào 10 năm 2019 có đáp án

Tài liệu gồm 30 đề thi thử Tiếng Anh dành cho các bạn lớp 9 ôn luyện vào 10 các trường chuyên và không chuyên, đề thi có đáp án tham khảo. Trích từ đề thi I. Choose the word with different pronunciation from the others. (0.6p) A. hour B. house C. hot                                     D. head …

Đề thi thử Tiếng Anh 2019 Sở Bạc Liêu lần 2

Đề thi thử Tiếng Anh do Sở GD-ĐT Bạc Liêu tổ chức thi năm học 2018 – 2019 có đáp án và giải thích chi tiết Trích từ đề thi Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 1: In …

39 Đề thi thử Tiếng Anh 2019 – Megabook (bản WORD)

Tổng hợp 39 đề thi thử Tiếng Anh 2019 có đáp án do megabook biên soạn, bản word có thể chỉnh sửa được. Trích từ đề thi Mark the letter A.B.C or D on your answer sheet to indicate the word whose inderlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following …

Giới từ (lí thuyết + bài tập) – Mira Vân

tai-lieu-tieng-anh-on-thi-thpt-quoc-gia-dai-hoc
Tài liệu bao gồm lí thuyết và bài tập có đáp án chuyên đề giới từ, tổng hợp các giới từ thông dụng thường gặp nhất trong đề thi Tiếng Anh Giới từ trong tiếng Anh rất đa dạng. Hiện có hơn 100 giới từ được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Sau đây là …