IELTS Master 5 Write Right – Julian Charles

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Master 5 Write Right – Julian Charles” giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng band core để bạn nắm được những yêu cầu để đạt được …

IELTS Writing Task 1 & Task 2 – Simon Braveman

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Writing Task 1 & Task 2”. Sách hướng dẫn cách để chuẩn bị và viết 1 bài IELTS Writing Task 1 ( Academic Module) hoàn chỉnh và hiệu quả. Không giống như Task 2, theo nhiều cách nhìn nhận thì Task 1 tương đối phức tạp hơn.  Trong bài Writing Task 1 học …

Phân biệt EVERY DAY và EVERYDAY

phan-biet-difference-every-day-va-everyday
Chỉ một dấu cách có thể thay đổi nghĩa của 2 cụm từ EVERY DAY và EVERYDAY. Vậy bạn đã biết cách phân biệt giữa chúng? Bài viết tiếp theo trong Series Phân biệt các từ dễ nhầm lẫn của Thích Tiếng Anh cung cấp cho bạn phân biệt (difference) chi tiết và đầy đủ nhất …

Ideas for IELTS Topics (Updated) – Simon

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Simon.-Ideas for IELTS Topics (Updated)” giúp các bạn giải đáp các câu hỏi liên quan đến phần thi viết IELTS và miêu tả cách cho điểm của kì thi IELTS. Phần Band descriptors, cuốn sách sẽ đưa cho bạn một bảng band core để bạn nắm được những yêu cầu để đạt được số điểm …

Improve Your IELTS Writing Study Skills – Sam McCarter

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Improve Your IELTS Writing Study Skills”. Cuốn sách chuẩn bị tập trung cho các kỹ năng viết của bài thi IELTS bao gồm hướng dẫn từng bước lý tưởng cho việc tự học, các kỹ thuật để củng cố cách tiếp cận các nhiệm được sử dụng trong kỳ thi IELTS và …

The Best Preparation For IELTS Writing – Young Kim

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “The Best Preparation For IELTS Writing -Young Kim” cung cấp cho bạn đọc từng bước kiểm tra và luyện tập các dạng bài viết gặp trong kì thi IELTS Writing cùng những kĩ năng làm bài được giải thích chi tiết, rõ ràng, nâng cao kĩ năng writing (viết) điểm cho bài …

Top 10 Great Grammar for Great Writing – Keith S. Folse

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Top 10 Great Grammar for Great Writing”. Cuốn sách bao gồm hướng dẫn chi tiết ngữ pháp giúp người học hiểu một cách thấu đáo cách sử dụng cấu trúc câu phù hợp khi viết; các bài tập có hướng dẫn chỉ ra các lỗi ngữ pháp cơ bản mà người thi …

Writing to Communicate 2: Paragraphs and Essays (3rd Edition) – Cynthia A. Boardman

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Writing to Communicate 2 Paragraphs and Essays (3rd Edition)”. Với một quy trình kết hợp và phương pháp tiếp cận sản phẩm, Writing to Communicate đặt sinh viên vào một khung viết rõ ràng và hiệu quả về mặt học thuật. “Writing to Communicate 2”  của tác giả Cynthia A. Boardman hướng dẫn học sinh …

Top 20 Great Grammar for Great Writing – Keith Folse

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “Top 20 Great Grammar for Great Writing”. Cuốn sách bao gồm hướng dẫn chi tiết ngữ pháp giúp người học hiểu một cách thấu đáo cách sử dụng cấu trúc câu phù hợp khi viết; các bài tập có hướng dẫn chỉ ra các lỗi ngữ pháp cơ bản mà người thi …

IELTS Advantage Writing Skills – Richard Brown

tai-lieu-tieng-anh-ielts
Thích Tiếng Anh chia sẻ “IELTS Advantage Writing Skills”, cuốn sách được viết nhằm cung cấp cho những thí sinh học IELTS có  bản tóm lược định hình cách viết một bài essay hiệu quả trong Task 1  và Task 2 của Writing IELTS. Tác giả cuốn sách mong rằng cuốn sách như một công cụ giúp các …

Phân biệt BEEN TO và GONE TO

phan-biet-different-been-to-va-gone-to
Trong các ví dụ của thời hiện tại hoàn thành, chúng ta thường bắt gặp hai cụm từ “have/has been to” và “have/has gone to” kèm theo một địa điểm, vậy làm cách nào để xác định được khi nào dùng BEEN TO còn khi nào dùng GONE TO? Tiếp nối Series Phân biệt các từ …