Phân biệt SPECTATOR, VIEWER và AUDIENCE

phan-biet-spectator-viewer-va-audience
Với cùng một nghĩa “khán giả”, Tiếng Anh có khá nhiều từ vựng khác nhau nhằm để chỉ Khán giả của các chương trình, trận đấu như SPECTATOR, VIEWER, và AUDIENCE. Series Phân Biệt Từ Dễ Nhầm lẫn của Thích Tiếng Anh tiếp tục mang đến bài phân biệt (difference) sự khác nhau giữa 3 từ …

Phân biệt LEND và BORROW

phan-biet-lend-va-borrow
Từ Vựng Tiếng Anh có những cặp từ trái nghĩa nhưng lại dễ gây nhầm lần khi sử dụng. Tiếp nối Series Phân Biệt Những Từ Dễ Nhẫm Lẫn (difference), Thích Tiếng Anh đem tới bài phân biệt cách dùng có kèm bài tập và đáp án 2 từ LEND và BORROW.    I/ PHÂN BIỆT VÀ …

Phân biệt LIE và LAY

phan-biet-lie-lay
Bên cạnh các từ có nét nghĩa giống nhau (synonym) nhưng có cách dùng khác nhau, từ vựng tiếng Anh còn có những cặp từ dễ gây nhầm lẫn khi dử dụng bởi sự tương đồng trong các dạng phân từ của chúng. Tiếp tục Series Phân biệt các từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh, …

Phân biệt SUIT, MATCH/ GO WITH và FIT

phan-biet-suit-match-go-va-fit
Từng vựng tiếng Anh nói về sự phù hợp có SUIT, MATCH/ GO WITH và FIT rất dễ nhầm lẫn khi sử dụng. Bài viết tiếp theo trong Series Phân biệt các từ dễ nhầm của Thích Tiếng Anh đem đến phân biệt (difference) chi tiết và đầy đủ nhất về dạng thức cũng như cách …